ΔΚΕΠΠΑΚ: 15 οχταμηνες προσληψεις Πτυχιουχων Φυσικης Αγωγης για τα προγραμματα «Αθλησης για ολους»

Έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έως 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, εξέδωσε η ΔΚΕΠΠΑΚ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021 – 2022.

Από τις παραπάνω προαναφερόμενες προκυρηχθείσες θέσεις:

 • 3  αφορούν Π.Φ.Α. που δεν θα προσμετράται η προϋπηρεσία.
 • 1 αφορά προγράμματα σε κέντρα ψυχικής υγείας με προαπαιτούμενη ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.
 • 1 αφορά προγράμματα σε καταστήματα  κράτησης (φυλακές) με προαπαιτούμενη προηγουμένη προϋπηρεσία σε προγράμματα άσκησης σε καταστήματα κράτησης (φυλακές).
 • 3 αφορούν προγράμματα κολύμβησης με προαπαιτούμενη την κύρια ειδικότητα κολύμβησης.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας:25310-36783.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: [email protected]).

Η προθεσμία υποβολής ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η  αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Info

Η αναλυτική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο: www.komotini.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.