Δημιουργια θερμοκοιτιδας επιχειρησεων στη Ροδοπη θελει το Εμπορικο και Βιομηχανικο Επιμελητηριο

Προπομπό θεωρεί το έργο "Empowering businesses Seeking Growth", με ακρωνύμιο "SeeG" που υλοποιείται αυτή την περίοδο

Τη δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στη Ροδόπη ως συνέχεια του έργου “Empowering businesses Seeking Growth”, με ακρωνύμιο “SeeG” θέλει να δημιουργήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Αγγελίδη. Φιλοδοξεί μάλιστα το SeeG να αποτελέσει τον πρόδρομο για τη δημιουργία της απαραίτητης τεχνογνωσίας και την ανάδειξη επιχειρήσεων και εργαλείων για το πρώτο ξεκίνημα νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να στηρίξουν νέες ιδέες και νέα παιδιά.

Τόνισε δε πως είναι απαραίτητη η μόνιμη σύνδεση με το ΔΠΘ, για να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με την παραγωγή, αλλά και να εκμεταλλευτεί η περιοχή τις επενδύσεις που έρχονται στη χώρα. «Χρειαζόμαστε στοχευμένα πρόγραμμα στρατηγική και σύμπνοια απόψεων για να βάλουμε σε αναπτυξιακή τροχιά την περιοχή» ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη εγκατάστασης στην περιοχή 2 ή 3 επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που θα θωρακίσουν την περιοχή.

Οι στόχοι του SeeG

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης συμμετέχει στο έργο “Empowering businesses Seeking Growth”, με ακρωνύμιο “SeeG”, ως επικεφαλής εταίρος. Η εν λόγω πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών, με έναρξη στις 26 Απριλίου 2021 και λήξη στις 25 Απριλίου 2023.

Το προτεινόμενο πλέγμα δράσεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας, υποβοηθώντας τη δημιουργία επιχειρήσεων, την οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων και την υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το έργο “SeeG” στοχεύει στη δημιουργία – προώθηση ενός περιβάλλοντος που καλλιεργεί την επιχειρηματικότητα και υποστηρίζει τους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων), προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις πραγματικές τους ανάγκες, προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης. Οι πρωτοβουλίες επιχειρηματικής υποστήριξης, όπως η οργάνωση επιμορφώσεων και καταρτίσεων, δύνανται να συμβάλουν στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μέσω της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας καθώς και στην αναγνώριση των νέων και μικρών επιχειρήσεων, ως βασικών επιχειρηματικών παραγόντων.

Η ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών συνθηκών, ωστόσο, συνεπάγεται παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, όπως στο κανονιστικό πλαίσιο, στο μέγεθος της αγοράς, στην πρόσβαση στο τρίπτυχο «εργασία – γνώση – χρηματοδότηση» καθώς και στην επιχειρηματική κουλτούρα και καινοτομία. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης στους τομείς της νομοθεσίας και της αγοράς, εστιάζει σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην αξιοποίηση των εργαλείων «Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας», στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, στην ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με την επιχειρηματικότητα.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “SeeG” στοχεύουν αφενός στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης, αφετέρου στη βιωσιμότητα και ευημερία των ήδη υφιστάμενων. Στην πρώτη περίπτωση, οι δραστηριότητες σχετίζονται με την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διαδικασία δημιουργίας μίας επιχειρηματικής ιδέας, την ικανότητα πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης, τις ευκαιρίες δικτύωσης, ιδίως την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων κ.λπ. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες σε εργαλεία και τεχνικές ποιότητας και καινοτομίας καθώς επίσης και στον χώρο του μάρκετινγκ και της, προώθησης της στρατηγικής της επιχείρησης.

Κύκλος επιμορφώσεων και καταρτίσεων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, μέσα από τη συμμετοχή του στο εν λόγω ευρωπαϊκό έργο, έχει τη δυνατότητα δικτύωσης με επιχειρηματικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε έναν κύκλο επιμορφώσεων και καταρτίσεων και να συμμετάσχουν σε ένα «Πλέγμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας» καθώς και σε «Θεματικά Εργαστήρια», αποκτώντας χρήσιμη τεχνογνωσία και κατ’ επέκταση διασφαλίζοντας όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Παράλληλα, προσφέρεται η ευκαιρία στους δυνητικούς επιχειρηματίες της περιοχής να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο του «επιχειρείν» και να πληροφορηθούν για τη διαδικασία σύστασης μίας νέας επιχείρησης, τα πιθανά εμπόδια αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Συνολικά, 80 ωφελούμενοι έχουν ενταχθεί στο μητρώο για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δράσεις του Επιμελητηρίου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκίνησε για τους πρώτους 40 ωφελούμενους στις 09/01/2023 και θα έχει διάρκεια έως τις 20/03/2023 ενώ για τους υπόλοιπους 40 το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 10/01/2023 και θα διαρκέσει έως τις 18/03/2023.

Οι επιμορφώσεις θα υλοποιηθούν από τις 21/03/2023 έως τις 27/03/2023.

Το πρόγραμμα κατάρτισης και οι επιμορφώσεις υλοποιούνται σε αίθουσες του ξενοδοχείου Hotel Anatolia όπου υπάρχει πρόβλεψη και για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Με δεδομένο ότι οι επιλεχθείσες ομάδες – στόχοι του έργου είναι εργαζόμενοι/άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις καθώς και μέλη των επιμελητηρίων της περιοχής, οι ώρες κατάρτισης είναι εκτός ωραρίου εργασίας και δε ξεπερνάνε τις 4 ώρες ημερησίως.

Παράλληλα, στις 09/01/2023 ξεκίνησε και η υλοποίηση του προγράμματος «Πλέγμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας», το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31/01/2023, και στο οποίο συμμετέχουν 80 καταρτιζόμενοι επιχειρηματίες, και μη, της Κομοτηνής.

Τέλος, έχει ήδη δρομολογηθεί η υλοποίηση «Θεματικών εργαστηρίων» με έναρξη στις 01/02/2023 και λήξη στις 20/02/2023.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.