Διαγωνισμος για προσληψεις στο Λιμενικο

Για κατόχους πτυχίων Οικονομικών

Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό σώμα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η προκήρυξη αφορά διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη πέντε Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Οικονομικού.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να υποβάλουν, τα ακόλουθα:

  • Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (αρθρ. 8 ν. 1599/1986) συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.
  • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση).
  • Ηλεκτρονικό παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.
  • Τίτλο ξένης γλώσσας.
  • Τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, σε οικονομικά θέματα
  • Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου,

Αποστολή αιτήσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από τις 6 Νοεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου.

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20231000037

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.