52 νεες θεσεις εργασιας στο Γενικο Νοσοκομειο Κομοτηνης Σισμανογλειο

Σε τομείς καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης για ένα έτος

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο ατόμων για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης ανακοίνωσε το  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
 
Συγκεκριμένα, 38 θέσεις αφορούν στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας(Καθαριστών-τριών), 5 στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Τραπεζοκόμων),1 στην ειδικότητα ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και 8 στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού φύλαξης (Φυλάκων).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της– πρέπει να υπογραφεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019   και έως 12 μήνες, και αφορά σε πενθήμερη, εξάωρη απασχόληση.
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την σχετική υγειονομική διάταξη.
 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία,  νοείται η ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητααπασχόληση, σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ομοειδή με το αντικείμενο της εκάστοτε ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (καθαριστών-τριών), ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Τραπεζοκόμων), ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και ΥΕ Προσωπικού φύλαξης (Φυλάκων) σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι Νομού Ροδόπης, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν.
 
Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την αναλυτική διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν : α) στην διεύθυνση της υπηρεσίας (Σισμάνογλου 45),απευθυνόμενοι στο Τμήμα της Γραμματείας β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) , γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 7 έως και 18 Δεκεμβρίου 2019.
 
 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.