Ζητηματα προσληψεων και λειτουργιας των Σχολειων Δευτερης Ευκαιριας θιγουν με ερωτηση βουλευτες του ΣΥΡΙΖΑ

Μεταξύ των υπογραφόντων και ο βουλευτής Ροδόπης κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Ερώτηση που άπτεται ζητήματα προσλήψεων και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κατέθεσαν προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ροδόπης κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, ζητούν να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο αποσπάσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ, ώστε να μην αποσπώνται πλέον μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά ωρομίσθιοι που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα προτείνουν τη δημιουργία πινάκων εκπαιδευτών ΣΔΕ κατά τη λογική της τυπικής εκπαίδευσης με μητρώα υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικά η ερώτηση:

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρ’ όλη την αδιαμφισβήτητη προσφορά τους στα τόσα χρόνια λειτουργίας τους δεν έχουν μπορέσει να λύσουν χρόνια προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία και την ορθολογική στελέχωσή τους. Ειδικά φέτος για πρώτη φορά παρατηρήθηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός αποσπάσεων (202 αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ όλης της χώρας) και μάλιστα μετά από μερικές μέρες ακολούθησαν και συμπληρωματικές αποσπάσεις.
 
Είναι προφανές ότι η κάλυψη των αναγκών μιας εκπαιδευτικής δομής πρέπει να γίνεται καταρχήν με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη βάση μιας ορθολογικής αξιοποίησης του δυναμικού. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε μια δομή ιδιαίτερα απαιτητική, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτή διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τον καθηγητή Γυμνασίου-Λυκείου, αφορούσε καθηγητές με περιορισμένα σχετικά τυπικά προσόντα, δηλαδή με απουσία επιμορφώσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων, με έλλειψη εμπειρίας στη συγκεκριμένη δομή και, τέλος, με έλλειψη πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 
Για το λόγο αυτό, επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερου πτυχίου, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, επιμορφώσεων στο διδακτικό αντικείμενο και την εκπαίδευση ενηλίκων δεν επιλέχθηκαν σε αυτή τη φάση να υπηρετήσουν στα ΣΔΕ όλης της χώρας, θα ήταν καλό να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πίνακας αξιολόγησης καθηγητών, μονίμων και συμβασιούχων, στον οποίο θα κατατάσσονται ωρομίσθιοι (πιστοποιημένοι ή μη) και μόνιμοι εκπαιδευτικοί βάσει τυπικών προσόντων με ξεχωριστή μοριοδότηση για το κάθε προσόν (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες, αποδεδειγμένη γνώση πληροφορικής και επιμορφώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων ευρύτερα, αλλά και στη συγκεκριμένη δομή των ΣΔΕ), όπου η επιλογή του προσωπικού θα προκύπτει από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Είναι βεβαίως προφανές ότι η αυξημένη μοριοδότηση πρέπει να αφορά στα πιστοποιημένα προσόντα που έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων.
 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί η απόφαση Κ1/214250/30-12-2015 όπου επιλέγονται κατά απόλυτη προτεραιότητα ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και δεν προκρίνονται εκείνοι , οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν μακροχρόνια υπηρεσία στις δομές της εκπαίδευσης ενηλίκων και αυξημένα τυπικά προσόντα στο γνωστικό τους αντικείμενο. Με άλλα λόγια η συγκεκριμένη απόφαση μεροληπτεί αρνητικά για όσους έχουν ήδη στείλει τον φάκελό τους στον ΕΟΠΠΕΠ και περιμένουν να εξεταστούν την επόμενη εξεταστική περίοδο αλλά και για αυτούς που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο κόστος συμμετοχής.
 
Από την άλλη πλευρά πάλι, το κριτήριο της απόλυτης προτεραιότητας των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της επιλογής των μόνιμων καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπάστηκαν στα ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2015-2016 παρόλο που επρόκειτο να ασκήσουν το ίδιο εκπαιδευτικό έργο με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Με ανισότιμους λοιπόν όρους επιλογής εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΣΔΕ, προκαλείται θεσμική σύγχυση και απαξιώνεται ο θεσμός των ΣΔΕ.
 
Επίσης η προκήρυξη πρόσληψης προβλέπει ένα διδακτικό έτος ενώ η διάρκεια σπουδών στα ΣΔΕ είναι διετής. Η αλλαγή της σύμβασης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και της απόσπασης των μόνιμων στα δύο ή ακόμη και τρία έτη, θα διευκόλυνε τη λειτουργία των ΣΔΕ. Θα εξασφάλιζε την έγκαιρη και ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τη συνέχεια της παιδαγωγικής σχέσης μεταξύ μαθητών-διδασκόντων και θα προσέδιδε μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα στους εκπαιδευτές.
 
Παράλληλα παρουσιάζονται δυσλειτουργίες οικονομικής φύσεως που οφείλονται στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία και στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών τόσο σε κεντρικό –διαχειριστικό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο μονάδων ΣΔΕ. Κατά τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη διαφοροποίησης των ποσών ανάλογα τον αριθμό των εκπαιδευομένων, το εύρος των δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου και των αναγκών της κάθε γεωγραφικής περιφέρειας.
 
Η πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμής των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που αποτελεί μέρος του χρηματοδοτικού-οικονομικού προβλήματος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης του θεσμού των ΣΔΕ που στις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
 
Επειδή λοιπόν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιτελούν σημαντικό μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο,
 
Επειδή πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΣΔΕ
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Αν προτίθεται να αλλάξει το πλαίσιο, αποσπάσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ, ώστε να μην αποσπώνται πλέον μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά ωρομίσθιοι που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.
 
2.  Αν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία πινάκων εκπαιδευτών ΣΔΕ κατά τη λογική της τυπικής εκπαίδευσης με μητρώα υποψηφίων εκπαιδευτικών και να προχωρήσει στην έγκαιρη έκδοση προκηρύξεων των εκπαιδευτών για των ΣΔΕ σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των υπολοίπων εκπαιδευτικών βαθμίδων, με ταυτόχρονη αλλαγή του καθεστώτος των συμβάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών για δύο έτη.
 
3.  Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μειωθεί σημαντικά το υψηλό, για τις μέρες μας ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων
 
4. Αν προτίθεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της πολύμηνης καθυστέρησης πληρωμής των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μακροπρόθεσμα να αποδεσμεύσει τη λειτουργία των ΣΔΕ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελώντας θεσμό για την ελληνική δημόσια εκπαίδευση.
 
5. Αν προτίθεται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού της γραφειοκρατίας στη χρηματοδότηση του θεσμού των ΣΔΕ και στον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών του προγράμματος.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.