Ξεκινησε τη διαδικασια για τη μονιμοποιηση των εργαζομενων του Βοηθεια στο Σπιτι ο Δημος Κομοτηνης

Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για να σταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η σύσταση νέων θέσεων για τους 16 εργαζόμενους του προγράμματος του Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Κομοτηνής, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου.
 
Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι απασχολεί 16 εργαζόμενους στο Δήμο Κομοτηνής, σε 4 δομές, και πρόσφατα νομοθετήθηκε η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στοΣπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμοπροσωπικό.
 
Έτσι οι Δήμοι που είχαν δομές του προγράμματος, και όπως ο Δήμος Κομοτηνής δεν είχαν θέσει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας,θα πρέπει να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικούιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολούνταν μέχρι τώρα
 
Έτσι στο Δήμο Κομοτηνής προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας.
 
Εντός ενός μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστήςτης οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ θα γίνει υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών για να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ. 

Τι είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, σε άτομα που διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένα και σ’ αυτούς που δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, με σκοπό να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
 
Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας (60 ετών και άνω) αλλά και σε άτομα με αναπηρία. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα με προβλήματα υγείας, με χαμηλό εισόδημα, με μερική ή καθόλου αυτοεξυπηρέτηση, αλλά και μοναχικά άτομα.
 
Συνολικά στον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής εξυπηρετούνται από τις τέσσερις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» πάνω από 450 συμπολίτες μας, και ολοένα αυξάνονται.
 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων και ωφελούμενων ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.