Σε επιμορφωση του προσωπικου τους θα προβουν οι δημοι της ΑΜΘ

Έρευνα γύρω από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα με τη συμμετοχή δημάρχων και υπαλλήλων

Την ανάγκη για επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων της ΑΜΘ καταδεικνύει έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έπειτα από αίτημα της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στην έρευνα συμμετείχαν μόλις 1.242 υπάλληλοι (από τους 3.224 που κλήθηκαν, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό ποσοστό της τάξεως του 40% ώστε να είναι η έρευνα αξιόπιστη) και από τους 22 δήμους της ΑΜΘ, αλλά και οι δήμαρχοι αυτών, ενώ τα αποτελέσματά της συζητήθηκαν σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ).
 
Οι απαντήσεις των δημάρχων δόθηκαν σε έντυπη μορφή και τα ερωτηματολόγια τους χορηγήθηκαν και συλλέχθηκαν από στελέχη της ΠΕΔ. Το προσωπικό, αντιθέτως, συμμετείχε ηλεκτρονικά, χάρη στην ειδική ιστοσελίδα, δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Σε αυτήν αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο, στο οποίο είχε πρόσβαση μόνο το προσωπικό της Περιφέρειας μέσω κωδικού.
 
Τα δύο ερωτηματολόγια συμπεριελάμβαναν μία σειρά από εκπαιδευτικά αντικείμενα που πλαισιώνουν τα περισσότερα θέματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες των δήμων. Οι δήμαρχοι κλήθηκαν να τοποθετήσουν σε σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα κενά που θεωρούν ότι υπάρχουν στις δεξιότητες των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι με τη σειρά του επέλεξαν για τις ανάγκες της έρευνας τα πέντε πιο σημαντικά για τους ίδιους αντικείμενα, που συνδέονται με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 
Στόχος της έρευνας ήταν, φυσικά, η καλύτερη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και – όσον αφορά την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – η κάλυψη κενών. Όπως κατέδειξε, οι υπάλληλοι εντοπίζουν ελλείψεις κατά κύριο λόγο στις δεξιότητες πληροφορικής, την εξυπηρέτηση πολιτών και την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων, ενώ οι δήμαρχοι σε θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

«Ασυμφωνία» στην ιεράρχηση αναγκών 

Για τις ανάγκες της έρευνας και τη σφαιρικότητα της προσέγγισης των αναγκών της ΑΜΘ τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια δημάρχων και προσωπικού μελετήθηκαν συνδυαστικά. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, μία ασυμφωνία στις απαντήσεις δημάρχων και υπαλλήλων σχετικά με το πού θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία. Αντιστοιχία απόψεων, αντιθέτως, παρατηρήθηκε ανάμεσα στις απόψεις υπαλλήλων και προϊσταμένων.
 
Στην κορυφή της πυραμίδας των προτεραιοτήτων των δημάρχων βρίσκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και η ανάγκη για επιμόρφωση των υπαλλήλων γύρω από αυτά. Τα «Ευρωπαϊκά προγράμματα» ως ζητούμενο, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται στην τρίτη θέση και, επομένως, γίνεται φανερό ότι οι δήμαρχοι της ΑΜΘ στοχεύουν πρωτίστως σε ζητήματα εφαρμογών γύρω από τις πηγές χρηματοδότησης. Στον αντίποδα, το θεσμικό πλαίσιο ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα καταλαμβάνουν μεσαίες θέσεις στις απαντήσεις των δημοτικών υπαλλήλων ως αντικείμενα που χρήζουν επιμόρφωσης.
 
Σχετική ομοφωνία υπήρξε όσον αφορά το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονταν στη δεύτερη θέση στις απαντήσεις των δημάρχων, στην τρίτη των προϊσταμένων και στη δωδέκατη των υπαλλήλων, η οποία δεν θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή. Η συμφωνία απόψεων, λοιπόν, επιβεβαιώνει πως όντως υπάρχει κενό και επείγουσα ανάγκη για επιμόρφωση γύρω από το αντικείμενο αυτό.
 
Οι δήμαρχοι έχουν αξιολογήσει στις αμέσως επόμενες τρείς υψηλές θέσεις (τέταρτη, πέμπτη και έκτη) αντίστοιχα διοικητικά θέματα, τον ενεργειακό σχεδιασμό (μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας) και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.
 
Συνολικά στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 57 εκπαιδευτικά αντικείμενα, από τα οποία μόνο τα 2, η εξυπηρέτηση πολιτών και η οικονομική διαχείριση, βρίσκονταν ταυτόχρονα μέσα στις πρώτες δεκάδες δημάρχων και δημοτικών υπαλλήλων.
 
Ως δεύτερη προτεραιότητα οι δημοτικοί υπάλληλοι αξιολόγησαν την υγιεινή και ασφάλεια. Οι δήμαρχοι, αντιθέτως, δεν φάνηκε να θεωρούν αυτή την ανάγκη τόσο επιτακτική μιας και στις δικές τους απαντήσεις κατείχε μόλις την 20η θέση. Στην 4η και 5η θέση, σύμφωνα με την έρευνα, τοποθέτησαν οι υπάλληλοι ΑΜΘ την ανάγκη για επιμόρφωση γύρω από τις λεγόμενες «δεξιότητες- κλειδιά» και βασικές δεξιότητες, όπως επικοινωνία, συνεργασία και ηγεσία, οι οποίες και πάλι βρίσκονταν αρκετά χαμηλά στην αξιολόγηση των δημάρχων.
 
Η έρευνα και τα αποτελέσματά της θα αποσταλούν στους Δήμους  με τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν κάθε Δήμο, αλλά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα βασικά αποτελέσματα μετά από αξιολόγηση θα αποσταλούν σε περιφερειακούς και κεντρικούς φορείς, ώστε να προχωρήσει η έρευνα μέσω συνεργασίας της ΠΕΔ ΑΜ-Θ με την ΕΕΤΑΑ. Σκοπός της η πραγματοποίηση δράσης γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις για τα στελέχη των Δήμων.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.