Προχωρουν οι διαδικασιες για τους βοσκοτοπους στην ΑΜΘ

Οι τοπικές Διευθύνσεις αναμένεται να αποστείλουν τις εκτιμήσεις τους για τις εκτάσεις στο Υπουργείο - Θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για να γίνουν τα κατά τόπους σχέδια

Τις προεκτιμήσεις τους για τη συνολική έκταση που θα καλύψουν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ανάλογα με το σενάριο υπολογισμού που έχουν προκρίνει, το οποίο θα επηρεάσει το κόστος των Σχεδίων, ώστε να υπολογιστούν οι βοσκήσιμες γαίες σε όλη την Περιφέρεια, αναμένεται να αποστείλουν αυτή την περίοδο οι τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας της ΑΜΘ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Η κάθε Περιφέρεια της χώρας είναι υποχρεωμένη, για να προχωρήσει η διαδικασία, να προχωρήσει στην προεκτίμηση του συνολικού κόστους των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που θα εκπονήσουν, ώστε να συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο.
 
Για την ενημέρωση των κατά τόπους διευθύνσεων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη προ μερικών εβδομάδων στην Κομοτηνή, όπου έγινε ενημέρωση για τη μελέτη που δημιούργησε το υπουργείο για αυτό το σκοπό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η επιλογή των σεναρίων για τα διαχειριστικά σχέδια.
 
Οι προτάσεις θα αποσταλούν το Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για την υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων, που κατά περίπτωση μπορούν να γίνουν σε επίπεδο Δήμων ή ακόμα και κατά Δημοτική ενότητα, όπως ορίζει η σχετική Υπουργική απόφαση.
 
Το ζήτημα της εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και από αυτό κρίνεται ο αριθμός των εκτάσεων που διατίθενται για βόσκηση, που επηρεάζει τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, ενώ θα βοηθήσει πέρα από την αποτύπωση, και στην βελτίωση των εκτάσεων αυτών. 

Μελέτη για τα διαχειριστικά σχέδια 

Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΑΜΘ κ. Νικόλαος Κολάτσος, το Υπουργείο εκπόνησε μια μελέτη για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση για τα διαχειριστικά σχέδια.
 
Για να ολοκληρωθούν αυτά θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες είναι οι εκτάσεις, και να γίνουν διαγωνισμοί για να μπορέσουν να αναδείξουν αναδόχους που θα μελετήσουν τις περιοχές, και θα δουν ποια τμήματα είναι επιλέξιμα για βοσκότοπο, αλλά και τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθούν οι βοσκότοποι και αν επιτελέσουν το έργο τους.
 
Το Υπουργείο έχει αποστείλει τη μελέτη από το Μάιο, στην οποία εμπεριέχονται εκτιμήσεις για τις μεθόδους προ-εκτίμησης της επιφάνειας των βοσκήσιμων γαιών, που είναι κατάλληλες για ένταξη στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
 
Σε αυτή τη μελέτη ουσιαστικά, υπολογίζονται οι διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν, και αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας για τον υπολογισμό των βοσκήσιμων γαιών για όλη την χώρα, γιατί οι αποκλίσεις είναι πολλές, και εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες.
 
Για αυτό και παρατίθενται δύο κεντρικές προτάσεις, από τις οποίες η κάθε υπηρεσία καλείται να επιλέξει, ώστε να γίνει μια προεκτίμησητων εκτάσεων ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες υπερβάσεις στο κόστος. 

Ομάδες εργασίας σε κάθε ΠΕ 

Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώθηκαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών ενοτήτων, ώστε να έρθουν σε συνεργασία με τους δήμους και αν είναι δυνατόν με τους κτηνοτρόφους, ώστε να εκτιμήσουν και από το ζωικό κεφάλαιο τι είναι αναγκαίο στην περιοχή τους, και να απαντήσουν ποιο σενάριο προάγουν κατά Περιφερειακή Ενότητα.
 
Ήδη έχει συστηθεί ομάδα εργασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα μελετήσει τους χάρτες, θα εντοπίσουν ποιες εκτάσεις περιλαμβάνονται στα δύο σενάρια που έχουν προαχθεί, και να υπολογίσουν τι χρειάζεται.
 
Τα επικρατή σενάρια είναι δύο. Το ένα, είναι να επιλεχθούν όλες οι εκτάσεις των κατηγοριών για τα οποία υπάρχει αντιστοίχιση με Λιβαδικούς Τύπους σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2014 που καθόρισε τις Προδιαγραφές και το Περιεχόμενο των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, όπως εφαρμόστηκε σε εγκεκριμένα Προσωρινά Διαχειριστικά που υλοποιήθηκαν σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες.
 
Το δεύτερο σενάριο, είναι να επιλεχθούν όλες οι εκτάσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο, εξαιρούμενων των εκτάσεων που είναι πιθανώς ακατάλληλες για βόσκηση. 

Συγκεκριμένα τα όρια ενός Διαχειριστικού Σχεδίου 

Να σημειωθεί πάντως πως η ελάχιστη έκταση που μπορεί να καλύψει ένα διαχειριστικό σχέδιο, είναι τα διοικητικά όρια μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και η μέγιστη τα διοικητικά όρια ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου.
 
Υπάρχει, όμως και η δυνατότητα επιλογής για τη μελέτη μιας ομάδας γειτονικών Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ενός Δήμου που ανήκουν στο ίδιο ορεινό συγκρότημα ή γεωχωρική ενότητα και δημιουργούν, έτσι, ένα «λιβαδικό συγκρότημα».
 
Το αν θα επιλεγεί η ελάχιστη ή η μέγιστη ή μια ενδιάμεση έκταση για τα διαχειριστικά Σχέδια, εναπόκειται στο Φορέα που θα χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει τη μελέτη. 

Αειφορική αξιοποίηση των βοσκοτόπων 

Σύμφωνα με τον νόμο, οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Δ.Σ.Β. στοχεύουν στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 
Έτσι επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας,του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούνστη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.
 
Πέρα όμως από την κατανομή, τα διαχειριστικά θα δώσουν και άλλες δυνατότητες στις Διευθύνσεις, μιας και με αυτές θα καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους.
 
Να σημειωθεί πάντως πως ακόμα και αν σταλούν οι εκτιμήσεις, και υπογραφούν οι προγραμματικές, το ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των σχεδίων, μιας και η δαπάνη για την εκπόνηση τους βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων των Περιφερειών της Χώρας, κατ’ αντιστοιχία των εισπραττόμενων εσόδων των προϋπολογισμών τους για το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών, τα έσοδα από το οποίο όμως φέρεται να υπολείπονται σημαντικά του αναμενόμενου κόστους, τουλάχιστον προς το παρόν, αν και στο νόμο προβλέπονται και πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.