Πρασινο φως για τη βελτιωση του δρομου προς την ΙΜ Μαξιμου Καυσοκαλυβη

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Σώστου – Ι.Μ. Μαξίμου Καυσοκαλύβη – Α΄ Κερασέας προϋπολογισμού 1,6 εκ. ευρώ

Τους Περιβαλλοντικούς όρους για την Συντήρηση – βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Σώστου – Ι.Μ. Μαξίμου Καυσοκαλύβη – Α΄ Κερασέας στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
 
Η προς βελτίωση οδός, αφορά υφιστάμενο οδικό δίκτυο που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην περιοχή του οικισμού Κερασέας (επαρχιακή οδός) καθώς και στην Ιερά Μονή Μαξίμου Καυσοκαλύβη, ενώ το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που υλοποιείται από την Περιφέρεια ΑΜΘ με προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ.
 
Με βάση κυρίως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, η οδός χωρίζεται σε δύο τμήματα.
 
Στο πρώτο τμήμα, συνολικού μήκους 3.650,00 μ., από την έξοδο του οικισμού Σώστη μέχρι τη διασταύρωση της οδού προς Κερασιά και του δρόμου που οδηγεί προς την Ιερά Μονή Μαξίμου, η οδός διαθέτει ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και σχετικά ομαλό χωμάτινο οδόστρωμα. Το εύρος του καταστρώματος κυμαίνεται από 10,00 μ. έως 6,00 μ. στα δυσχερέστερα σημεία (δίχως το πλάτος των ερεισμάτων) και προβλέπεται να αποκτήσει σταθερό πλάτος καταστρώματος 6,00 μ. (οδόστρωμα πλάτους 5,00 μ. με εκατέρωθεν ερείσματα πλάτους 0,50 μ.). Η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού οχετών εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία του.
 
Μειονεκτεί ως προς την κατάσταση του δαπέδου κυκλοφορίας, που μπορεί να βελτιωθεί με την κατασκευή βάσεως. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται παρέμβαση μόνο στο οδόστρωμα, με χωματουργικές και εκσκαφικές εργασίες βάθους 20 εκ. του μέτρου, διάστρωση δύο στρώσεων θραυστού υλικού, εργασίες ασφαλτόστρωσης και τέλος εργασίες σήμανσης και ασφάλειας της οδού. Το τμήμα αυτό εντάσσεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Ροδόπης.
 
Στο δεύτερο τμήμα, συνολικού μήκους 2.621 μ., από τη διασταύρωση της οδού Σώστη προς Κερασιά μέχρι την Ιερά Μονή Μαξίμου Καυσοκαλύβη, η οδός διαθέτει στενό και σε πολλά σημεία ανώμαλο χωμάτινο οδόστρωμα μεταβλητού πλάτους και χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων. Στις βελτιώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η κατασκευή τεχνικών έργων για την απορροή των όμβριων υδάτων καθώς και των υδάτων που παροχετεύονται από τα μικρά ρέματα και τέμνουν το εν λόγω τμήμα της οδού. Το τμήμα αυτό αποτελεί τμήμα δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας, που κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του `80 και κατά το μεγαλύτερο μέρος του υπάγεται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα (με σκοπό τη δημιουργία παραγωγικού – προστατευτικού δάσους με τεχνητή αναδάσωση και κατά περιοχές με φυσική αναγέννηση)
 
Για το δεύτερο αυτό τμήμα οι εργασίες βελτίωσης (με βάση και τις απόψεις των Δασικών Υπηρεσιών) θα περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές επί του υφιστάμενου καταστρώματος και στην κατασκευή των απολύτως απαραίτητων τεχνικών έργων στα ρέματα, στον καθαρισμό και την διαμόρφωση της τάφρου και στην επιλογή δύο ή τριών θέσεων κατά μήκος της οδού (κυρίως στις διαπλατύνσεις των ρεμάτων, όπου δεν υπάρχει δασική βλάστηση) για τη διαμόρφωση χώρου αναστροφής και διευκόλυνσης της μετακίνησης διασταυρούμενων οχημάτων.
 
Στα πλαίσια υλοποίησης των έργων στο δεύτερο τμήμα απαιτείται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία να υποβληθεί σχετική δασοτεχνική μελέτη δασικής οδοποιίας, με εκπόνηση της από αρμόδιο δασολόγο μελετητή, αφού αρχικά ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και υπογραφής σχετικής προγραμματικής σύμβασης, για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιου δασοτεχνικού έργου από Ο.Τ.Α..

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.