Να χρηματοδοτησει παρεμβασεις σε λιμνοθαλασσες και αλλα προστατευμενα οικοσυστηματα θελει η Περιφερεια ΑΜΘ

Για την προστασία από τις επιχώσεις, την κλιματική αλλαγή αλλά και την ιχθυοπαραγωγή

Σε παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων της ΠΑΜΘ ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες, προτίθεται να προχωρήσει η Περιφέρεια ΑΜΘ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Για αυτό και πρόσφατα κατέθεσε πρόταση στο Μέτρο «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» μέσα από την οποία θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει δράσεις, που θα προστατέψουν τόσο την βιοποικιλότητα προστατευόμενων περιοχών.

Έτσι στο πλαίσιο της οικοσυστημικής διαχείρισης των λιμνοθαλασσών της ΠΑΜΘ προτείνεται μία σειρά τεχνικών έργων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την υδρολογική βελτίωση των συστημάτων, την προστασία τους από την κλιματική αλλαγή, αλλά και την ιχθυοπαραγωγη.

Τα έργα αυτά συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Διάνοιξη-εκβάθυνση κυρίων στομίων
– Ενίσχυση προβόλων στομίων
– Εκβαθύνσεις λεκανών διαχείμασης
– Ενίσχυση αναχωμάτων για προστασία από τη διάβρωση
– Διάνοιξη περιμετρικών καναλιών για προστασία των συστημάτων από τη νιτρορύπανση
– Αντικατάσταση ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων

Η δράση αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως το «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής-Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη» τις «Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης-Ευρύτερη περιοχή και Παράκτια Ζώνη» και την περιοχή «Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα-Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά».

Ποιοι είναι οι γενικοί στόχοι της δράσης

Οι γενικοί στόχοι της δράσης, είναι να προστατευθούν και να αποκατασταθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω δράσεων-έργων που αφορούν ενέργειες που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών-υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Αυτές μπορεί να είναι η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής αξιολόγησής τους, πολλούς από τους οποίους έχουμε στην ΑΜΘ.

Έτσι θα γίνει καλύτερη διαχείριση διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, θα μειωθεί η φυσική και χημική ρύπανση των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και άλλες φυσικές πιέσεις που ασκούνται στα φυσικά λιμνοθαλάσσια συστήματα συνήθως ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα.

Προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον των ιχθυοτρόφων υδάτων των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας, θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που εστιάζουν στην αειφόρο διαβίωση και αναπαραγωγή των υδρόβιων βιολογικών πόρων και αφορούν στην αποκατάσταση και επιτήρηση των εσωτερικών υδάτων μέσω δράσεων (τεχνικά έργα/ προμήθειες/ παροχή υπηρεσιών) αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, ειδικά στις προστατευόμενες, από το καθεστώς ΝATURA 2000 περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες.

Απώτερος στόχος είναι η αποκατάσταση της υδραυλικής κυκλοφορίας των υδάτων (ομαλή κίνηση υδάτινων μαζών, ισόρροπη μίξη γλυκών-θαλασσινών υδάτων σε όλο το εύρος της προστατευόμενης έκτασης, βελτίωση εισροών – απορροών, ταχύτερη οξυγόνωση, αποτελεσματική παροχέτευση ακαθάρτων-ρύπων, αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων κλπ), αλλά και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τεχνικών, ιχθυοπαραγωνικών, περιβαλλοντικών υποδομών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της λιμνοθάλασσας ως φυσικού οικοτόπου, που παρέχει καταφύγιο σε πλείστα είδη (φυτών, ιχθύων, ορνιθοπανίδας κλπ),
ευρισκόμενη σε ισορροπία με άλλες χρήσεις (ιχθυοτροφικές, κοινωνικές, οικονομικές), καθόσον η ύπαρξή τους συνδέεται στενά και με τους τοπικούς πληθυσμούς.

Με δεδομένο ότι στις λιμνοθάλασσες της περιοχής μας φαινόμενα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, έχουν παρατηρηθεί συχνά, η πίεση από τις τοπικές κοινωνίες, και ιδίως των ιχθυοπαραγωγών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, είναι σημαντική, και λεπίδα είναι πως μέσω δράσεων της πρότασης, θα μπορέσει να βελτιωθεί η διαχείριση προς όφελος όλων.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.