Η Αποκεντρωμενη «εκοψε» την επιχορηγηση του Δημου Κομοτηνης για τη Λευκη Νυχτα

Προσφυγή κατά της απόφασης θα κάνει ο Δήμος Κομοτηνής

Στα γραφειοκρατικά γρανάζια φαίνεται να εμπλέχτηκε η στήριξη του Δήμου Κομοτηνής προς την ΟΕΒΕΣ για τις δράσεις της Λευκής Νύχτας και της έκθεσης Synergeia, μιας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επιχορηγούνταν με 5.000 ευρώ.
Για αυτό και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε να προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της ακύρωσης αυτής, ώστε να μπορέσει να καταβάλλει το ποσό.
 
Όπως είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής προ μηνός είχε αποφασίσει την επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης, για την υλοποίηση εκδηλώσεων με θέμα «Λευκή Νύχτα» και «Έκθεση τοπικών Προϊόντων» στις 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη της Κομοτηνή με 5.000 ευρώ.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση το γεγονός ότι το αρθ.202 του Ν3463/2006 επιτρέπει την επιχορήγηση του Δήμου σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία. Όμως η Αποκεντρωμένη έχει αντίθετη άποψη.
 
Στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006 αναφέρεται πως η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τονίζει πως σύμφωνα με την παρ.ΙΙ της πράξης 149/2010 του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να
είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς.
 
Θεωρώντας πως η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες φορέων που μπορούν να επιχορηγηθούν από το Δήμο Κομοτηνής, ενώ δεν προβλέπεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης η πραγματοποίηση τέτοιου είδους εκδηλώσεων, ο Γενικός Γραμματέας ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κομοτηνής.
 
Ο Δήμος Κομοτηνής θεωρεί πως η απόφαση του γενικού Γραμματέα δεν είναι ορθή, για αυτό και θα προσφύγει στην ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία είναι η αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς και θα αποφασίσει για το αν θα εκταμιευτεί η επιχορήγηση προς την ΟΕΒΕΣ ή όχι.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.