Εργαλειο Αναπτυξης για τους Δημους της Ροδοπης φιλοδοξει να γινει η Κ. Καραθεοδωρη

Τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του νέου Οργανισμού ενέκριναν τα Δημοτικά Συμβούλια Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών

Ένα εργαλείο για όλους τους Δήμους της Ροδόπης φιλοδοξεί να αποτελέσει ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) με την επωνυμία «Κ. ΚΑΡΑΘΕΩΔΩΡΗ», στον οποίο μετατρέπεται η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή του Δήμου Κομοτηνής.

Ο νέος αυτός οργανισμός, μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία και να διαχειριστεί αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Μάλιστα θα αποτελέσει βάση τόσο για τη μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η δημιουργία αυτού του Οργανισμού, αναμένεται να βοηθήσει τους Δήμους της Ροδόπης που θα συμμετάσχουν σε αυτόν, δίνοντας τους τη δυνατότητα ωρίμανσης έργων αλλά και συμμετοχής σε χρηματοδοτικές προτάσεις στις οποίες αδυνατούσαν παλιότερα, εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, ιδίως στον τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Άλλωστε σε αυτόν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι οι Δήμοι της Ροδόπης, με τον Δήμο Κομοτηνής και τον Δήμο Μαρωνείας Σαπών να εγκρίνουν αυτές τις μέρες την συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Ποιοι οι σκοποί του οργανισμού

Ο νέος Οργανισμός θα έχει σκοπό την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέων, καθώς και στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

Επίσης θα μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση, εποπτεία κι επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ, ενώ θα συμμετέχει και στον σχεδιασμό εφαρμογή και υλοποίηση ΟΧΕ και ανάλογων πολιτικών.

Επιπρόσθετα θα φροντίζει για την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Επίσης δύναται να συμβάλει στην μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, αλλά και στον σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, ένα ζήτημα για το οποίο ήδη υπήρξε αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Η εταιρεία μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας την διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τον σχεδιασμό όσο αφορά την εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Μπορεί όμως να σχεδιάζει και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και να συνεργάζεται με τοπικά ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα.

Ενέκριναν τη συμμετοχή δύο Δήμοι

Με τον μετασχηματισμό της «Κ. Καραθεοδωρή» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, αποφασίστηκα και η αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου κατά 290.000 ευρώ, από 60.000 ευρώ που είναι το αρχικό της κεφάλαιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου την συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής  στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 170.000 ευρώ, με τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών να εγκρίνει την συμμετοχή του στον Οργανισμό με το ποσό των 20.000 ευρώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.