Ελένη Πεχλιβάνη, ζωγράφος «Οι εικόνες τις Ανατολής, και όχι μόνο, στην πόλη μας καθόρισαν τις σπουδές μου στην τέχνη του μοντέρνου»

«Η αλήθεια είναι ότι και στην προηγούμενη δουλειά μου και στην τωρινή, η Κομοτηνή πρωταγωνιστεί μέσα στα έργα μου»