Ακομη ενα ζωικο νοσημα προ των πυλων της ΑΜΘ

Σε επιφυλακή για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων - Την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων προφύλαξης προτάσσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΑΜΘ

Μέτρα προφύλαξης ενάντια στην Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) κοινοποίησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ συνιστώντας την απαρέγκλιτη εφαρμογής τους, καθώς όπως τονίζει η σοβαρότητα του νοσήματος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, των Χοιροτρόφων, Κυνηγών, Επαγγελματιών και όλων των εμπλεκομένων φορέων.
 
Στην απαιτούμενη άλλωστε επαγρύπνηση συντείνουν τόσο η νέα εστία ΑΠΧ που επιβεβαιώθηκε στις 19 Ιουλίου σε μεγάλη χοιροτροφική εκμετάλλευση στη Βουλγαρία και αποτελεί  το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε συστηματική εκμετάλλευση καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα κρούσματα στην Βουλγαρία αυξάνονται συνεχώς (16 ήδη για 2019) και η ΑΠΧ πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας και φυσικά της χώρα.
 
Τα μέτρα προφύλαξης που συστήνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΑΜΘ είναι τα εξής: 

Επιτήρηση του χοιροτροφικού κεφαλαίου και μέτρα βιοασφάλειας 

Οι Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της ΠΑΜΘ να εξετάζουν κλινικά σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε όσες βρίσκονται κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Τουρκίας.
Όλοι οι χοίροι που πρόκειται να μετακινηθούν από τις περιοχές επιτήρησης προς άλλες περιοχές να εξετάζονται πρώτα κλινικά και οι ιδιοκτήτες των συστηματικών  και οικόσιτων  εκμεταλλεύσεων  χοίρων, να εφαρμόζουν συνεχώς τα παρακάτω μέτρα βιοπροφύλαξης:

  • Τοποθετούν κατάλληλη περίφραξη που εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων(αγριόχοιρους)  και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
  • Όλες οι μετακινήσεις χοίρων(για σφαγή, αναπαραγωγή ή πάχυνση)  γίνονται μόνο με τα επίσημα κτηνιατρικά έγγραφα
  • Στις εκμεταλλεύσεις δημιουργείται χώρος απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα
  • Διενεργείται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται απ’ αυτήν
  • Δημιουργούν ή λειτουργούν(αν ήδη υπάρχουν) τάφρους απολύμανσης με την χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι
  • Καταπολεμούν τα τρωκτικά, τα έντομα και παράσιτα στην εκμετάλλευση(εντομοκτόνα, εξωπαρασιτοκτόνα, σίτες στα παράθυρα κλπ).
  • Δεν επιτρέπουν επίσκεψη στην εκμετάλλευση ατόμων ξένων προς αυτήν, ιδιαίτερα  κυνηγών και αυτών που έχουν χοιρινά

Συμβολή των κυνηγών  

Όσο για τη συμβολή των κυνηγών συνίσταται  να ενημερώνουν άμεσα τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν μεγάλο αριθμό ασθενών, νεκρών ή τραυματισμένων  αγριόχοιρων στο δάσος ή στο οδικό δίκτυο ή αγριόχοιρους με  ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα) και να συνεργάζονται με τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τη λήψη δειγμάτων από αγριόχοιρους για εργαστηριακή εξέταση.
 
Ακόμη στη διάρκεια του κυνηγιού απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολειμμάτων θηραμάτων αγριόχοιρων. Ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων δεν πρέπει να  επιτρέπει την πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων ενώ τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ  δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή.
 
Επιπλέον απαγορεύεται  η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων  με  πτώματα νεκρών αγριόχοιρων. Το θήραμα και το κρέας του θα πρέπει να τοποθετείται σε αποθηκευτικό χώρο όπου τα άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση και να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα.
 
Ο εξοπλισμός,  τα υποδήματα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι θα πρέπει να απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός να οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση.
 
Επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση θηραμάτων αγριόχοιρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών και η επίσκεψη  κυνηγών σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μετά το κυνήγι και χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα προστατευτικά μέτρα.  

Σημεία εισόδου από τις γειτονικές χώρες 

Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη τουριστική κίνηση που υπάρχει από την Βουλγαρία και Τουρκία την περίοδο αυτή  προς τη χώρα μας και το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός με τρόφιμα, υλικά ή οχήματα. Γι’ αυτό τον λόγο εντείνονται οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη χώρα(όπως Εξοχή, Αγ. Κωνσταντίνο, Νυμφαία, Ορμένιο, Καστανιές και Κήποι) σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις Τελωνειακές Αρχές
 
Επίσης ενεργοποιούνται (αν δεν λειτουργούν ήδη) τάφροι απολύμανσης των οχημάτων και μέσων μεταφοράς
 
Κι ακόμη, απαγορεύεται η μεταφορά από τους επισκέπτες χοιρινού κρέατος, προϊόντων αυτού και κρέας αγριόχοιρου, μη θερμικά επεξεργασμένων, χωρίς ειδική σήμανση, από χώρες με κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης (π.χ Βουλγαρία)
Τέλος συνίσταται να αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε περιοχές της Βουλγαρίας όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα ΑΠΧ.
 
Να σημειωθεί ότι στους παραβάτες της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4235/2014 και τις διατάξεις άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα. 

Τι είναι η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων 

Η ΑΠΧ είναι ιογενές νόσημα μεγάλης μεταδοτικότητας, που  προσβάλει χοίρους και αγριόχοιρους, ενώ δεν προσβάλει τον άνθρωπο ή άλλα είδη ζώων.
 
Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων και μεταδίδεται πολύ εύκολα με κατανάλωση μολυσμένης τροφής, με άμεση επαφή ασθενών ζώων με υγιή ζώα ή έμμεσα με μολυσμένα οχήματα, ρούχα, υποδήματα, εξοπλισμό, ζωοτροφές καθώς και με έντομα. Προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες και προβλήματα στις μετακινήσεις των χοίρων και των προϊόντων τους καθώς η θνησιμότητα αγγίζει το 100% ενώ δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε  εμβόλιο
 
Τα συμπτώματα που προκαλεί ο ιός είναι πυρετός, ανορεξία, κατάπτωση, αιφνίδιοι θάνατοι, έμετος, αιμορραγία από μύτη ή το έντερο, διάρροια, ερυθρός χρωματισμός στο δέρμα (αυτιά, ρύγχος, ουρά, άκρα, κοιλιά, στήθος) οιδήματα και ερυθρότητα στους οφθαλμούς, δυσκολία στην αναπνοή, βήχας, αποβολές ή πρόωροι τοκετοί.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.