«Αδικες» οι κριτικες για τον σχεδιασμο

Με αφορμή το πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Κομοτηνής κ. Αναστάσιος Ελευθεριάδης παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της επιχείρησης, όπου παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία μέχρι και τον 7ο μήνα του οικονομικού έτους 2001.

Παράλληλα παρουσίασε και τη μελέτη ύψους περίπου 150 εκ. δραχμών, οι οποία ετοιμάζεται για την αναγκαία επέκταση των Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής. Ο κ. Ελευθεριάδης στάθηκε με έμφαση στον αρχικό σχεδιασμό της Δημοτικής Επιχείρησης και τις τότε συνθήκες, οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί δημιουργώντας καινούριες ανάγκες.

Η εφ’ όλης ύλης συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Κομοτηνής (ΔΕ.Σ.ΚΟΜ) κ. Α. Ελευθεριάδη κινήθηκε σε δύο ενότητες. Κατά την πρώτη, ο κ. Ελευθεριάδης κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, προέβη σε μια γενικότερη ανασκόπηση των εξελίξεων.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2000 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Κομοτηνής, ημερομηνία κατά την οποία παραιτήθηκε και ο κ. Ελευθεριάδης από τη θέση του Αντιδημάρχου. «Από εκείνη την ημερομηνία και μετά μπήκαμε σε πλήρη λειτουργία της επιχείρησής μας. Πέρασαν 2-3 μήνες ώσπου να τελειώσουμε κάποιες διαδικασίες, θεωρητικές και πρακτικές για να αρχίσουμε από 1.1.2001 την λειτουργία των Σφαγείων με απόφαση Νομάρχη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ελευθεριάδης για να αναφερθεί και στα διάφορα σχόλια έκτοτε, τα οποία δεν είναι καθόλου θετικά.

Η παρουσίαση του έργου της Δημοτικής Επιχείρησης, η οικονομική ανάλυση μέχρι και τις 31.7.2001, ταυτόχρονα με τα αίτια του αρχικού σχεδιασμού έρχονται να καταρρίψουν αυτήν την εικόνα σύμφωνα με τον κ. Ελευθεριάδη.

Οι ανάγκες δημιουργήθηκαν στην πορεία

Μιλώντας για την καλή οικονομική πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης, γίνεται λόγος για την κατασκευή των Σφαγείων. «Το Δημόσιο Σφαγείο κατασκευάστηκε από τον Δήμο Κομοτηνής, ενισχύθηκε από τον αναπτυξιακό νόμο του Υπουργείου Γεωργίας από όπου και επιδοτήθηκε με ποσοστό 75%, ενώ το δε 25% ήταν η συμμετοχή του Δήμου. Το ύψος κατασκευής που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ανήλθε στα 350 εκ. δρχ.» υπενθύμισε ο κ. Ελευθεριάδης, μιλώντας για έναν σχεδιασμό που στόχο είχε την κάλυψη αναγκών τυπικής εμβέλειας και την δημιουργία «ενός Δημοτικού Σφαγείου».

«Το εντάξαμε με 800 τόνους δυναμικότητα, ενώ η πραγματική δυναμικότητα ήταν πάνω από 2000 τόνους. Αυτό αν θέλετε, έγινε με κάποια σκοπιμότητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που θα έπαιρναν πολύ χρόνο και το γεγονός ότι σαν Δημοτικό Σφαγείο θα κάλυπτε τις τοπικές ανάγκες. Στην πορεία όμως με διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας έχουν κλείσει όλα τα περιφερειακά σφαγεία, όπως της Ξυλαγανής, του Ιάσμου. Άρα βρέθηκε το Σφαγείο Κομοτηνής να είναι νομαρχιακού επιπέδου, διότι πλην των Σαπών, το οποίο ενδεχομένως θα κλείσει, δεν υπάρχει άλλο».

Ο δεύτερος λόγος που θεωρείται «μικρό» τα Δημοτικά Σφαγεία, εκτός του ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νομαρχιακό επίπεδο, είναι οι εγκύκλιοι της ΕΕ που ήρθαν κατά καιρούς, όπως για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, καθιστώντας αναγκαία κάποια επιπρόσθετα μέτρα.

«Το Δημοτικό Σφαγείο Κομοτηνής είναι το μόνο στον Νομό Ροδόπης που σφάζει και ελέγχει τα υποκείμενα σε έλεγχο σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας ζώα». Γεγονός που καθιστά αναγκαία τα μεγάλα ψυγεία για την διατήρηση των κρεάτων για 2-3 ημέρες μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα της αιματολογικής εξέτασης. Και κατά τρίτο λόγοι ήρθαν νέες εντολές για νέτο τρόπο κοπής του ζώου, οι οποίες απαιτούν καινούριο μηχανικό εξοπλισμό.

150 εκ. ζητούνται για την επέκταση

Θεωρώντας άδικες τις κριτικές για τον σχεδιασμό του Δημοτικού Σφαγείου ο κ. Ελευθεριάδης ανακοίνωσε ότι «είναι έτοιμοι να ζητήσουν από το Υπουργείο Γεωργίας την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τους».

Οι υπεύθυνοι του σχετικού προγράμματος βρίσκονται για δύο ημέρες ήδη στην Κομοτηνή για να ενημερώσουν τους φορείς για τον τρόπο ένταξης τους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Οι επενδύσεις, η μεταποίηση και η εμπορία γεωργικών προϊόντων είναι το θέμα της ενημέρωσης και ο σχετικός νόμος, στον οποίο θα ενταχθεί και η Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ. 2 Νοεμβρίου 2001 είναι η τελική ημερομηνία κατά την οποία το Υπουργείο Γεωργίας θα δεχτεί κατά παρέκκλιση για φέτος αιτήσεις ένταξης. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο συγκεκριμένες οι ημερομηνίες ένταξης όπως το πρώτο και τρίτο τρίμηνο του κάθε έτους μέχρι το 2006. Με στόχο την τωρινή ένταξη στο πρόγραμμα προς αποφυγή συσσώρευσης προβλημάτων το Πάσχα με την αυξημένη κινητικότητα, η Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Κομοτηνής ετοιμάζεται πυρετωδώς σύμφωνα με τον κ. Ελευθεριάδη.

Η υπό σύνταξη μελέτη της ΔΕ.Σ.ΚΟΜ. αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την τελική ημερομηνία.

«Η κάτοψη του σχεδίου είναι έτοιμη και περιλαμβάνει αντικατάσταση μέρους του εσωτερικού μηχανολογικού εξοπλισμού για βελτίωση της κοπής των βοοειδών, επέκταση γραμμής κοπής αμνοεριφίων για να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα των 50-60 αμνοεριφίων την ώρα. Επιπλέον περιλαμβάνει γραμμή χοιρινών σύμφωνα με τις νέες ανάγκες για να μπορούμε να κάνουμε το χοιρινό μαδητό, πράγμα που δεν μπορούμε σήμερα. Τέταρτον συμπεριλαμβάνει τον διπλασιασμό του χώρου των ψυγείων, την κατασκευή χώρου αποδυτηρίων ακάθαρτης περιοχής, την κατασκευή κυλικείου και χώρων αναμονής, όπως και επέκτασης χώρου επεξεργασίας παραπροϊόντων και αύξηση δυναμικότητας κλιβάνου» ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Ελευθεριάδης για να αυξηθεί η δυναμικότητα των Σφαγείων και για γίνει πλέον νομαρχιακού επιπέδου.

Οικονομικός απολογισμός μέχρι 31.7.2001

Ο κ. Ελευθεριάδης παρουσίασε επίσης τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΣΚΟΜ μέχρι 31.7.2001 έτσι όπως ακριβώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Έσοδα

Τα έσοδα της ΔΕΣΚΟΜ προήλθαν από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήλθε από τις καταθέσεις του Δήμου Κομοτηνής και ήταν σύνολο 17.700.000 δρχ. και το δεύτερο σκέλος προήλθε από σφαγεία και ήταν σύνολο 32.716.000 δρχ.

Έξοδα

Από τα έξοδα αυτά το ποσό των 22.390.000 δρχ. διατέθηκαν σε αγορές παγίων. Πρόκειται για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, τις ανάγκες λειτουργικότητας και αυτές που απορρέουν από τις νέες διαδικασίες που επεβλήθησαν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Στις δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα των υπαλλήλων, τα έξοδα λειτουργίας του βιολογικού και ανέρχονται σε 25.150.000 δρχ.

Η ανάλυση του κόστους λειτουργίας με την απόσβεση των παγίων που ανέρχεται σε 2.360.000 δρχ. δίνει ένα σύνολο 29.615.000 δρχ. Εφόσον τα έσοδα είναι 32.716.000 δρχ. προ Φ.Π.Α., έχουμε 3.100.000 δρχ. κέρδη προ φορων. Ο συντελεστής κέρδους προ φόρων, μέχρι 31.7.2001 είναι 10% για μια καινούρια επιχείρηση όπως η ΔΕΣΚΟΜ.

Στους ίδιους ρυθμούς πιστεύει ότι θα κινηθούν και τα επόμενα χρόνια, ο κ. Ελευθεριάδης, καθώς και με την επέκταση θα αυξηθούν επιπλέον τα έσοδα.

«Η επιχείρηση αυτή στήθηκε και θα λειτουργήσει πάντα κερδοφόρα» ήταν το μήνυμα του κ. Ελευθεριάδη ο οποίος έκανε έκκληση στους πολίτες να εμπιστεύονται την ΔΕΣΚΟΜ.

Ν.Χ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.