“4 εποχες”, το αγροτικο καναλι

Ενημέρωση και γνώση για την Επιχειρηματική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου.

Ο πρωτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση, ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας και ως παράγοντας διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας.

Με στρατηγικούς στόχους, την Ανταγωνιστικότητα των Προϊόντων, την Ανάπτυξη της Γεωργίας και την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, εφαρμόζουμε ένα άθροισμα πολιτικών, οι οποίες επιδιώκουν τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η παραγωγή ασφαλών τροφίμων, η πολυαπασχόληση και το συμπληρωματικό εισόδημα, η πιστοποίηση των προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τις βασικότερες πολιτικές της νέας γεωργίας.

Κύρια όμως στρατηγική κατεύθυνση στο ξεκίνημα του νέου αιώνα, είναι οι πολιτικές για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου. Χωρίς μια ελκυστική και βιώσιμη ύπαιθρο, με ποιότητα καθημερινής ζωής, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ούτε της γεωργίας, ούτε της περιφέρειας. Η σύγκλιση των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών μεταξύ των κατοίκων της περιφέρειας και των αστικών κέντρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Για τον αγροτικό τομέα θα διαθέσουμε στα χρονικά πλαίσια της Agenda 2000, πόρους 11 τρισ. δρχ. Σήμερα διαθέτουμε πόρους για να καλύψουμε επιδοτήσεις και πολιτικές. Σήμερα διαθέτουμε πόρους για να καλύψουμε ιστορικές υστερήσεις της ελληνικής γεωργίας. Σήμερα διαθέτουμε μέσα και πόρους για να καλύψουμε ένα σημαντικό έλλειμμα του αγροτικού τομέα: το έλλειμμα πληροφόρησης, ιδιαίτερα των μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και της γνώσης. Έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της εποχής μας, να διαχύσουμε την πληροφορία, να μεταδώσουμε τη γνώση, γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά.

Στον πολίτη-αγρότη, που εργάζεται καθημερινά και σκληρά ολόκληρο χρόνο, του προσφέρουμε ένα μέσο πληροφόρησης, το οποίο καλύπτει και τις τέσσερις εποχές του μόχθου του.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.