27 νεα εργα στην ΑΜΘ εντασσονται στο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων

Μεταξύ τους έργα για τον Κομψάτο, τη βελτίωση της διέλευσης στο Λίσσο αλλά και του βιολογικού Παγουρίων

Είκοσι επτά νέα έργα συνολικού ύψους 25.300.000. ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που υλοποιείται από την Περιφέρεια ΑΜΘ.
 
Με τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 031 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ είκοσι δύο νέων έργων ύψους 15.145.000,00 εκ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η κατασκευή αναβαθμού και συνοδών έργων στον ποταμό Κομψάτο, π/υ 2.000.000 ευρώ, η συντήρηση – βελτίωση της βατότητας οδού Σώστου – Ι.Μ. Μαξίμου Καυσοκαλύβη – Α΄ Κερασέας π/υ1.600.000 ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού οικισμού παλιννοστούντων Παγουρίων Δήμου Κομοτηνής π/υ 495.000 ευρώ αλλά και η βελτίωση έργων διέλευσης Λίσσου ποταμού στην περιοχή Ιμέρου π/υ1.700.000 ευρώ.
 
Επίσης περιλαμβάνονται μικρά έργα υποδομών για την στήριξη της κτηνοτροφίας, κατασκευή μικρών ταμιευτήρων -λιμνοδεξαμενών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, αλλά και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων ΠΑΜΘ.
 
Με τη συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 531 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ πέντε νέων έργων ύψους 10.155.000,00 εκ ευρώ, που αφορούν τον έλεγχο, αντιμετώπιση και εκρίζωση νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι) στην Περιφέρεια ΑΜΘ π/υ 1.000.000 ευρώ, τη συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. π/υ 2.000.000 ευρώ, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας ΑΜΘ, π/υ 3.000.000 ευρώ, και την κάλυψη δαπανών διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα έγγειων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ της ΠΑΜΘ π/υ 4.000.000 ευρώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.