Το Ιερο Πανθρακικο Προσκυνημα της Αγιας Μαρινης Ιμερου Ν. Ροδοπης

Η θαυματουργική αποκαλυπτική επίσκεψη της Αγίας Μαρίνης σε μια μουσουλμανίδα

Όπως σε κάθε τόπο, σε κάθε Μητρόπολη ανά τον κόσμο, υπάρχουν τα ιερά προσκυνήματα που αποτελούν πόλο έλξεως για τους ευσεβείς πιστούς, κατά τον ίδιο τρόπο προστρέχουν και οι ευλαβείς χριστιανοί του Νομού Ροδόπης και των δύο άλλων όμορων Νομών της Θράκης στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης Ιμέρου, το οποίο μαζί με το αντίστοιχο της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης (22-23 Αυγούστου) αποτελούν για την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής τόπους ευλογημένους από την χάρη και την άκτιστη ενέργεια του πανσθενουργού Παναγίου Πνεύματος, όπου οι πιστοί αναπαύονται πνευματικά και ευρίσκουν παρηγορία από τις «ζάλες του βίου».

Το ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης Ιμέρου είναι παλαιότατο και από πλευράς ιστορικών μαρτυριών μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες αξιόπιστες μαρτυρίες για την ύπαρξή του ανάγονται στις αρχές του 20ού αιώνος. Σύμφωνα λοιπόν με την άγραφη προφορική παράδοση, η οποία σώζεται από στόμα και στόμα και μεταφέρεται μέσα στον χρόνο μέχρι τους νεωτέρους, το ιερό τούτο προσκύνημα είναι συνδεδεμένο με την τοποθεσία όπου ευρίσκεται σήμερα ο παλαιός ναός της Αγίας Μαρίνης, τον οποίο κατά το έτος 1958 ανήγειρε εκ θεμελίων ο μακαριστός Μητροπολίτης Μαρωνείας Τιμόθεος Ματθαιάκης (1954-1974), ο μετέπειτα Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας (1974-1992). Στον ναό αυτό φυλάσσεται μέχρι και σήμερα η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνης καθώς και η παλαιά εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Πριν από την ανέγερση του ιερού τούτου πρώτου ναού (παλαιού) από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας Τιμόθεο, η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής εφυλάσσετο σε παρακείμενο του παλαιού ναού πλίθινο προσκυνητάριο, το οποίο κατεδαφίσθη όταν ανεγείρετο ο παλαιός πρώτος ναός και σήμερα στο ίδιο σημείο υπάρχει μικρό προσκυνητάριο, κατασκευασμένο πια με σύγχρονα οικοδομικά υλικά για να αποτελεί ορατή και απτή ενθύμηση του πρώτου πλίθινου προσκυνηταρίου.

Το ιστορικό της ανευρέσεως της θαυματουργού ιεράς εικόνας της Αγίας Μαρίνης Ιμέρου σε πολλά σημεία του ομοιάζει με εκείνο της ανευρέσεως της ιστορικής και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος. Ας δούμε λοιπόν πως ευρέθη η ιερά εικόνα.

Στον χώρο όπου σήμερα ευρίσκεται ο παλαιός ναός της Αγίας Μαρίνης, υπήρχε το τσιφλίκι ενός πλουσίου Οθωμανού Αγά και σε όλο τον προαύλιο χώρο πέριξ της σημερινής παλαιάς Εκκλησίας υπήρχαν τα διάφορα πλίθινα κτίσματα (οικίες, αχυρώνες, αποθήκες κ.ά.) του τσιφλικά Αγά, ο οποίος σημειωτέον είχε και μία κωφάλαλη θυγατέρα. Σε αυτόν λοιπόν τον οθωμανό τσιφλικά ανεφανίσθη τρεις φορές κατ’ όναρ (στο όνειρό του) η μορφή της Αγίας Μαρίνης και του υπέδειξε το σημείο όπου έπρεπε να κάνει ανασκαφή για να ανεύρει την θαυματουργή και από πολλών ετών ενταφιασμένη εικόνα της, η οποία ετάφη ή εκρύβη πιθανότατα από Χριστιανούς οι οποίοι ζούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή στο χρονοβάθος των ετών.

Ο τσιφλικάς Αγάς καίτοι μουσουλμάνος επίστευσε στο όραμα και διέταξε τους υπηρέτες του να ανασκάψουν το έδαφος και μάλιστα στο σημείο ακριβώς που του είχε υποδείξει η Αγία Μαρίνα στον ύπνο του. Με βία οι υπηρέτες άρχισαν να ανασκάπτουν το έδαφος, όταν όμως οι αξίνες πλησίαζαν στην επιφάνεια της ιεράς εικόνος και ο κίνδυνος να διαλυθεί η εικόνα ήταν άμεσος, τότε λοιπόν και κατά την υστάτη κρίσιμη στιγμή το θαύμα έγινε και προκειμένου να προστατευθεί η ιερά εικών από τις αξίνες, ομίλησε – κραύγασε δυνατά – η μέχρι πρότινος κωφάλαλη θυγατέρα του τσιφλικά οθωμανού Αγά, η οποία πρόσταξε τους υπηρέτες να αφήσουν τις αξίνες και να ανασκάψουν το χώμα με τα χέρια τους, αφού κάτω από το χώμα και σε απόσταση ολίγων εκατοστών ευρίσκετο η ιερά εικόνα. Έκθαμβος και συγκινημένος ο Αγάς μόλις είδε την ιερά εικόνα, την παρέλαβε, την προσκύνησε και ευχαρίστησε την Αγία Μαρίνα για την θεραπεία της κωφάλαλης θυγατρός του. Από την στιγμή εκείνη εφύλαξε την ιερά εικόνα σε πλίθινο κτίσμα, το οποίο ευρίσκετο στο σημείο όπου σήμερα υπάρχει το μικρό προσκυνητάριο, παραπλεύρως του παλαιού πρώτου ιερού ναού.

Όταν τελείωσε η οθωμανοκρατία στον τόπο μας και το έτος 1923 έγινε η αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών, ο Οθωμανός Αγάς εγκατέλειψε το τσιφλίκι του και οι Χριστιανοί πρόσφυγες εγκατεστάθησαν νοτιοδυτικά της σημερινής Αγίας Μαρίνας, όπου υπήρχαν έλη και πέθαιναν καθημερινά από ελονοσία. Τότε και πάλι η Αγία Μαρίνα έκαμε το θαύμα της και ενεφανίσθη αρκετές φορές σε ένα δωδεκάχρονο κοριτσάκι, το οποίο υπεδείκνυε στους γονείς του και στους άλλους πρόσφυγες ένα φως που έβλεπε εντός μιάς αχυρώνας, η οποία ήταν κτίσμα παλαιό του τσιφλικιού. Αρχικώς οι μεγαλύτεροι δεν έδωσαν σημασία, αλλά όταν το κοριτσάκι επέμενε, απεφάσισαν να ερευνήσουν τα λεγόμενα του παιδιού. Μετέβησαν στο έρημο πια τσιφλίκι και το κοριτσάκι τους υπέδειξε τον αχυρώνα όπου έβλεπε το φως. Οι μεγαλύτεροι τελικώς ανεύρον την ιερά εικόνα μέσα στα άχυρα και την εφύλαξαν. Η Αγία Μαρίνα στην συνέχεια ενεφανίσθη σε αρκετούς κατοίκους και τους πρόσταξε να κατασκευάσουν ένα μικρό προσκυνητάριο και να την τοποθετήσουν στο σημείο όπου ευρέθη, στον χώρο δηλαδή που σήμερα ευρίσκεται το νεοαναγερθέν μικρό προσκυνητάριο, πλησίον του παλαιού πρώτου ναού. Τους δε κατοίκους προέτρεψε να φύγουν από την περιοχή όπου είχαν εγκατασταθεί και πέθαιναν από ελονοσία και να ιδρύσουν το χωριό τους ανατολικότερα, στο σημείο δηλαδή όπου σήμερα ευρίσκεται το χωριό του Ιμέρου.

Τα πάντα έγιναν σύμφωνα με το θέλημα και τις υποδείξεις της Αγίας και το πλίθινο πρώτο μικρό προσκυνητάριο κατεσκευάσθη στο σημείο όπου ευρέθη η θαυματουργός εικών και εσώζετο ως κτίσμα μέχρι και το έτος 1958, οπότε, όπως προαναφέραμε, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μαρωνείας Τιμόθεος ανήγειρε τον πρώτο ναό επ’ ονόματι της Αγίας Μαρίνης και το μικρό πλίθινο προσκυνητάριο που ευρίσκετο παράπλευρά του αντικατεστάθη πριν από κάποια έτη από το σημερινό μικρό προσκυνητάριο, το οποίο ανηγέρθη στο ίδιο ακριβώς σημείο για να θυμίζει και να υπομνηματίζει στους επιγενομένους τον τόπο της ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος.

Κατά το έτος 1974 ο νέος τότε Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνός (1974-2012) εθεμελίωσε τον σημερινό νέο και μεγαλύτερο ναό, τον οποίο εγκαινίασε κατά το έτος 1989.

Το θαυμαστό και συγκινητικό θέαμα, το οποίο αντικρίζουμε κατ’ έτος στην ιερά πανήγυρη είναι η προέλευση στην χάρη της Αγίας Μαρίνης πολλών μουσουλμάνων, όπως συμβαίνει και στην εορτή της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης, όπου προσφέρουν, παρά την αντίθετη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μικρά αμνοερίφια ως τάμα και για θυσία, αλλά και ως έκφραση σεβασμού προς το πρόσωπο τόσο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όσο και της Αγίας Μαρίνης, τις οποίες ευλαβούνται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην εορτή του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στην Πρίγκηπο, όπου κάθε χρονιά χιλιάδες μουσουλμάνοι προστρέχουν να ασπαστούν την θαυματουργή εικόνα του.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.