Αποφοιτοι του Τμηματος Παρευξεινιων διεκδικουν τα επαγγελματικα τους δικαιωματα

«21 χρόνια μετά θέλουμε επιτέλους να μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μας»

Επιστολή υπογράφουν 118 απόφοιτοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ με αποδέκτη την Επιτροπή Ένταξης σε κλάδους Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ. Στην επιστολή τους οι απόφοιτοι ζητούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αιτούμενοι να τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης (ΔΕΥΠ) και σε Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ), εκθέτοντας τα επιχειρήματά τους και απευθύνοντας σειρά ερωτημάτων.

Ολόκληρη η επιστολή:

Εμείς οι απόφοιτοι του τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, της σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση του Τμήματός μας και επιθυμούμε να μας δώσετε έγγραφες απαντήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες σας. Πιο συγκεκριμένα, θέλουμε να μας εξηγήσετε γιατί οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες των αναπληρωτών και να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης (ΔΕΥΠ) και σε Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ). 

Το τμήμα ιδρύθηκε το 2000 και σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεως που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 10/03/2000, «το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια, την προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερόμενων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών» (σελ. 1451). Όπως διαπιστώνετε διαβάζοντας το προεδρικό διάταγμα, οι απόφοιτοι του τμήματος δύναται να διδάξουν, εκτός από την γλώσσα επιλογής τους ΚΑΙ την ελληνική γλώσσα, γλωσσολογία, λογοτεχνία και πολιτισμό. Παρόλα αυτά, σε μας τους απόφοιτους του τμήματος, δεν δίνεται η δυνατότητα να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο ούτε στην Πρωτοβάθμια ούτε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών θα παρατηρήσει κανείς ότι στα υποχρεωτικά μαθήματα, εκτός από τις Ιστορίες των διαφόρων χωρών ΚΑΙ της ελληνικής, έχουμε και «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία», «Σημασιολογία», «Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία», «Διδακτική της γλώσσας», «Διδακτική της λογοτεχνίας», «Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων», «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο». Ακόμη, έχουμε μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά όπως «Γενική Παιδαγωγική», «Διαπολιτισμική παιδαγωγική», «Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου» κτλ. Τα μαθήματα αυτά γίνονται στα ελληνικά, αφορούν κυρίως την ελληνική γλώσσα και όχι τις γλώσσες επιλογής του Τμήματος. Ιδίως τα μαθήματα της Γλωσσολογίας θεωρούνται θεμελιώδη μαθήματα σε όλες τις φιλολογικές και παιδαγωγικές σχολές για την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να διδασκόμαστε μαθήματα που αρμόζουν σε φιλολογικές και παιδαγωγικές σχολές και να μην έχουμε την δυνατότητα να διδάξουμε την μητρική μας γλώσσα σε αλλοεθνείς; Για ποιο λόγο διδασκόμαστε όλα αυτά τα μαθήματα εάν δεν μπορούμε να διδάξουμε; Είναι τελικά η αποστολή του τμήματος η διάδοση της γλώσσας, της ιστορίας και πολιτισμού των Ελλήνων; Αν όχι εμείς γιατί διδασκόμαστε αυτά τα μαθήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τα διδασκόμαστε στα ελληνικά; Αν δεν μπορούμε να διδάξουμε, γιατί οι απόφοιτοί μας με την καθοδήγηση του Τμήματος, έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε διαπολιτισμικά σχολεία ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα; Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε τους εαυτούς μας ΙΚΑΝΟΥΣ να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό σε άτομα από διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό δεν είναι κάτι που το πιστεύουμε μόνο εμείς αλλά και διάφοροι φορείς που μας εμπιστεύτηκαν να ασκήσουμε αυτό το επάγγελμα. 

Το 2004, όταν και άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος, διαφαίνονταν μια προοπτική να μπορούμε να διδάξουμε τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και κάποιοι από τους πρώτους απόφοιτους εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί στο Τμήμα σε μαθήματα γλωσσικής στήριξης που προσφέρονταν για αλλοεθνείς αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε φροντιστήρια. Ακόμα, επιμορφωθήκαμε με σειρά σεμιναρίων για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε μέσω ΕΣΠΑ με διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια όπως π.χ. Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου κτλ, σε προγράμματα ενίσχυσης γλωσσομάθειας, των οποίων η συνεισφορά στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί από το ΙΕΠ, όπως το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» και το πρόγραμμα «Ένταξης και Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά». Επιπλέον, κάποιοι από εμάς έχουν εργαστεί ως εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας» του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό. Μετά από την οικονομική κρίση το 2009, τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα σταμάτησαν και εμείς βρεθήκαμε χωρίς αντικείμενο εργασίας. Κάποιοι λίγοι από εμάς βρήκαν διέξοδο και συνεχίζουν να διδάσκουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό (π.χ. Ρωσία), όπου το πτυχίο του Τμήματος τους δίνει τα απαραίτητα εργασιακά δικαιώματα. Αρκετοί από εμάς επένδυσαν κάνοντας επιπλέον διαπολιτισμικές σπουδές, μοριοδοτούμενα σεμινάρια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ευελπιστώντας ότι θα μπορέσουν να φανούν χρήσιμοι στην σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Με το νέο προσφυγικό κύμα το 2015, δημιουργήθηκαν σταδιακά Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγόπαιδων (ΔΥΕΠ) και Τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και παρόλα αυτά εμείς οι απόφοιτοι του τμήματος ΔΕΝ έχουμε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για να μπορέσουμε να μπούμε στις λίστες των διδασκόντων. Αλλά ούτε και στα υπάρχοντα διαπολιτισμικά και μειονοτικά σχολεία μπορούμε να μπούμε ως ειδικοί επιστήμονες, παρόλες τις διαπολιτισμικές μας δεξιότητες και την γνώση της γλώσσας καταγωγής κάποιων από των μαθητών. 

Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας (επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου στο email που σας στέλνουμε) και μας παρέπεμψε σε σας ως αρμόδιο όργανο για ζητήματα που άπτονται των τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών, όπως εν προκειμένω, της ένταξης των αποφοίτων του Τμήματός μας σε υφιστάμενο κλάδο ή της σύστασης νέου εκπαιδευτικού κλάδου με διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα όπου οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να ενταχθούν. 

Ζητάμε 

Να εξεταστεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε σχέση με το διδασκόμενο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε ΔΥΕΠ και ΖΕΠ και να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την γνωμοδότηση σας ως προς την ικανότητα μας να διδάξουμε στις προαναφερθέντες δομές. 

Ενώνουμε τις φωνές μας με άλλους εκπαιδευτικούς που πιέζουν και νομικά για την συγκρότηση πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από όπου και θα προσλαμβάνονται στα σχολεία ειδικά επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί. 

Αιτούμαστε: 

  • Την ένταξη μας σε υφιστάμενο κλάδο αλλά με ξεχωριστό ΠΕ για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα ή/και 
  • Την σύσταση νέου εκπαιδευτικού κλάδου για εκπαιδευτικούς με διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα 

21 χρόνια μετά θέλουμε επιτέλους να μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μας και να προσφέρουμε τις γνώσεις μας για την διευκόλυνση της εκπαιδευτική διαδικασίας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Αναμένουμε την θετική σας εισήγηση ώστε να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και μπορούμε να προσκομίσουμε τα απαραίτητα έγγραφα της προϋπηρεσίας των αποφοίτων του Τμήματος στα προγράμματα ενίσχυσης της γλωσσομάθειας που αναφέρθηκαν εφόσον ζητηθεί. 

Ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την απάντηση στο αίτημα μας και επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας όπως μας γνωρίσετε τους λόγους.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.