Rodoplu serbest meslek sahipleri ve bilim adamlarından yeni vergi yasasına karşı ortak cephe

Gelir vergisi kanunuyla ilgili planlanan değişikliklere karşı olduklarını ifade eden meslek kuruluşları ve sendika temsilcileri, 22 Kasım’da Atina’daki büyük protesto gösterisi öncesi bir önerge hazırladı

Rodop Barosu Başkanı Dimitris Ereliadis’in daveti üzerine 17 Kasım Cuma günü Rodop Barosu’nda bir araya gelen meslek kuruluşları ve sendika temsilcileri, büyük tepkiler uyandıran yeni vergi yasasına karşı bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilim ve meslek kuruluşları temsilcilerinin birkaç gün önce Atina’da yayımladığı ve tasarının geri çekilmesini talep eden ortak bildiri çerçevesini takip eden Rodoplu meslek mensupları ve bilim insanları, 22 Kasım Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı önünde düzenlenecek büyük protesto gösterisi öncesi ilgili önergeyi Salı günü Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti’ne sunacak.

Hükümetin planladığı yeni vergi önlemlerinin son derece adaletsiz olduğunu vurgulayan Rodop Barosu Başkanı Ereliadis, gelir beyanı konusunda (asgari ücret gelirinden az gelir beyan edilmemesi) öngörülen değişikliklerin birçok meslek sahibini çıkmaza iteceğine dikkat çekerek, çok sayıda işyerinin kapanacağını ima etti.

“Katrougalos mantığının” sigorta alanından vergi alanına aktarılması

Cuma günü Rodop Barosu Başkanı Dimitris Ereliadis’in öncülük ettiği toplantıya Rodop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nikolaos Angelidis, Rodop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Pantelis Haviaras, Trakya Μühendisler Odası Başkanı Dimitrios Lourikas, Trakya Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mihail Pasopoulos, Yunanistan Ticaret Odası Trakya Bölge Dairesi Temsilcisi Paris Tzelepis, Rodop Tabipler Odası Genel Sekreteri Dimitrios Gimnopoulos, Rodop Diş Hekimleri Derneği Başkanı Vasilios Tsanidis, Rodop Eczacılar Odası Başkanı Hristos Koukakis, Rodop Muhasebeciler Derneği Başkanı Apostolos Tarnanas, Rodop Esnaf, Zanaatkârlar ve Ticaret Dernekleri Federasyonu Başkanı Anestis Vafiadis, Gümülcine Esnaflar Dermeği Temsilcisi İrini Kalaitzaki, Trakya Temyiz Mahkemesi Noterler Birliği Temsilcisi Olimpia Daniilidou ve GEOTEE Trakya Temsilcisi Triantafillos Papadakis de katıldı.

Tüm katılımcıların imzaladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetin, varsayımsal gelirin vergilendirilebilir hale getirilmesiyle birlikte yeni vergi önlemlerine ilişkin duyuruları, serbest çalışanlar, bilim adamları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere darbe indirmek anlamına gelmektedir. Sözde vergi kaçakçılığına karşı mücadele adına, yatay ve dolayısıyla adil olmayan önlemler teşvik edilmekte ve bu uygulamayla ‘çok kişiden az (almak), az kişiden çok (almaktan) iyidir’ mantığı benimsenmektedir.

Elde edilmemiş gelir için varsayımsal gelire dayalı vergilendirme, devlet bütçesine önemli katkı sağlayabilecek yüksek gelirleri koruduğu için vergi kaçakçılığıyla mücadele etmediği gibi, ekonomik olarak aktif nüfusun büyük bir kısmının yok olmasına da yol açmaktadır. Bu nüfus, Yunan ekonomisinin omurgasını oluşturan orta sınıftır.

Hükümet, on yıllık memorandum dönemi sonrasında serbest çalışanların, bilim insanlarının, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğunluğunun yaşadığı gerçeği, pandemi nedeniyle yaşanan sağlık krizini, enerji krizini, fiyatlardaki ve enflasyondaki artışı görmezden geldiğini yansıtmaktadır.

Serbest çalışanların, bilim adamlarının, küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli bir kısmının temel yükümlülüklerini yerine getiremediğini, devlete, bankalara, sigorta fonlarına önemli miktarda borçları olduğunu kanıtlayan elindeki verileri görmezden geliyor gibi görünmektedir.

Tüm bunların yanı sıra, birçoğunun uygulanan düzenlemeleri karşılayamadığının ve yasal soruşturma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun farkında değil gibi görünmekte,  bu kişilere her şekilde destek vermek yerine, son darbeyi vurmaya hazırlanmaktadır.

Ve en kötüsü, ayrım gözetilmeden hepimiz, vergi kaçakçıları olarak nitelendirilmekteyiz. “Katrougalos mantığını” sigortadan alanından vergi alanına aktarıldığına şahitlik ederken, aynı zamanda mevcut hükümetin sigorta primlerinde son zamanlarda yaptığı fahiş artışı da unutmuyoruz.

Ayrıca hükümet, haksızken kendini haklı gösterme girişiminde bulunarak, serbest çalışanları, bilim adamlarını, küçük ve orta ölçekli işletmeleri çalışanlarla aynı kefeye koymaya çalışmakta, hem 1880 hem de 1888/2019 sayılı Bakanlar Genel Kurulu’nun son kararlarını açıkça göz ardı etmektedir. Bunların karşılaştırılabilir rakamlar olmadığı bir gerçekken, farklı kategorilere dahil oldulan serbest çalışanlar vergiden muaf tutulmazken, kendileri için maaşlı çalışanlara yapılan indirimler ve uygulanan muafiyetler de geçerli değildir. Tahmini vergiye tabi gelirin belirlenmesinde çalışanın vergiye tabi net maaşı değil, sigorta primleri dahil brüt maaşı göz önünde bulundurulmaktadır. Muhtemel vergilendirilebilir gelir, bir yandan mesleğin icra edildiği süreye dayalı olarak, diğer yandan da yıllık maaş bordrosu maliyetine dayalı olarak ve yıllık cironun Κod Faaliyet Numarası’nın (KAD) ortalama yıllık cirosundan daha büyük olduğu bir orana göre kümülatif olarak eklenmektedir. Bu durum, serbest çalışanların yaptığı iş harcamalarının muhasebeleştirilmemesiyle sonuçlanıp, kalkınmaya son derece ters ve vergi kaçakçılığını artıran bir önlemdir.

Vergi kaçakçılığına karşı mücadele, Yunan ekonomisinin gerçek gelişme koşullarını ve her mesleğin özelliklerini dikkate alarak, her bir mesleğin katkısına ve güçlü yönlerine dayalı olarak adil bir vergi sistemi oluşturulması adına tüm kuruluşlar arasında somut bir diyalog gerektirmektedir.

Hükümet, bir yandan vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek için anakronik, adaletsiz ve eşitleyici yöntemler kullanırken, diğer yandan da yeni kontrol araçlarına sahip olmakla övünmektedir (dolaylı kontrol teknikleri, my dat, kasaların Ekonomi Bakanlığı’na bağlanması, POS kurulumu, vs.).

Serbest çalışanlara yönelik vergi konusunda bu denli baskı uygularken, aynı zamanda uzun yıllardır zarar eden, akaryakıt, temettü, sermaye birikimi vb. üzerinden büyük vergi kaçakçılığı yapan şirket ve işletmeleri de görmezden gelmektedir.

Söz konusu vergi önlemlerine karşı yoğun bir şekilde tepkimizi belirtiyor ve bunların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

Bu konu hepimiz için, ayakta kalmamız ve onurumuz açısından hayati önem teşkil etmektedir. Hükümetin tercihlerinden etkilenen, mesleki olarak yok olma riskiyle karşı karşıya olan, genel olarak ayrım gözetmeksizin ve haksız bir şekilde vergi kaçakçısı olarak hedef haline gelen her meslektaşın ve her vatandaşın yanında olma yükümlülüğüne sahibiz.

Güçlü ve kitlesel şekilde tepkimizi ortaya koymak zorundayız.”

Protesto mitingi kararı

Toplantıda ayrıca şu kararlar alındı:

  1. Eylemlerin koordinasyonu ve yeni önlemlerin geri çekilmesi amacıyla ortak bir cephe oluşturulması.
  2. 21/11/2023 Salı günü saat 10:00’da Gümülcine’de Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Binası önünde protesto mitingi düzenlenmesi ve protesto önergesinin Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı’na teslim edilmesi.
  3. Savunulan görüşlerin uygun şekilde her yoldan duyurulması.
  4. Tasarının oylamaya sunulmasının ardından temsilci organların yeniden toplanması.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.