Azınlık okullarının kapatılması protesto edildi

Azınlık okullarının kapatılmasına, azınlık ilkokullarında eğitim veren Thessaloniki Özel Pedagoji Akademisi mezunu öğretmenler tepki gösterdi

Öğretmenler, yaptıkları açıklama ve yetkililerle görüşmelerin sonuç vermemesi nedeni ile dersleri boykot etme kararı aldılar.
Rodop-Evros SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, 24 Eylül Cumartesi günü yapılan toplantıda okul kapatmalarına karşı tepki olarak derslere girmeme, boykot etme kararı aldılar. Karar doğrultusunda Rodop ve Evros illerinde görev yapan azınlık öğretmenleri Çarşamba günü saat 12:00-14:00 arasında derslere girmediler ve Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürlüğü’ne giderek eylem yaptılar. Devletin okul kapatma politikasını protesto ettiler.
 
Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris’in kararıyla dokuz azınlık okulunun kapatılmasını öngören kararı protesto etmek ve okul kapatma kararının iptal edilmesi için eylem yapıldı. Rodop – Evros SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği ile Ksanthi ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları tarafından düzenlenen eylem 28 Eylül Çarşamba günü Komotini’deki Bölge Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı. Eyalet Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan eyleme çok sayıda öğretmen katılırken, öğrenci velilerinin de olduğu görüldü. Azınlık okullarını kapatılma kararının iptal edilmesi için gerçekleştirilen eyleme, Rodop ili İlköğretim Öğretmenleri Derneği, ADEDİ Kamu Çalışanları Sendikası Komotini Şubesi’nin yanısıra, DEB Partisi, İasmos Belediye Başkanı İsmet Kadı, Arriana Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Azınlık Okulları Encümenler Birliği, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, bölge ve Komotini Belediyesi meclis üyeleri ve Antarsia partisi mensupları destek verdi.
 
Eğitim dernek başkanları ve eyleme destek veren kurum yöneticileri basına açıklamalarda bulundu. Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris’e ve basın mensuplarına verilmek üzere hazırlanan bildiri, Rodop – Evros SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet tarafından okundu. Salih Ahmet, eyleme destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, taleplerinin dikkate alınacağını ümit ettiğini ifade etti.
Ksanthi ili SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı da bir kez daha okul kapatma kararlarına karşı olduklarını ve bu kararların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Rodop ili İlköğretim Öğretmenleri Derneği Başkanı Yota Venetopulu, okul kapatmalarına tepki göstererek, “Eğitimin korunmasını istiyoruz. Okulları kapatmak çözüm olamaz. Eğitimin genel olarak ve bazı özelliklere sahip azınlık eğitiminin de iyileştirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
Bölge eğitim müdürlüğünün önünde toplananlar azınlık okullarının kapatılma kararının iptali ve azınlık eğitiminin iyileştirilmesini talep eden pankar açtılar. Ayrıca Komotini Harmanlık mahallesine azınlık okulu talep eden pankart da gösteride yer aldı. 

Çoğunluk eğitimcilerinden ve ADEDİ’den destek 

Azınlık ilkokullarının kapatılmasına tepki amacı ile boykot düzenleyen azınlık öğretmenlerine çoğunluk eğitimcilerden de destek geldi.
Eyleme katılan Rodop İli İlköğretim Eğitimcileri Derneği Başkanı Yota Venetopulu, devletin öğrenci azlığı gerekçesi ile azınlık ilkokullarını kapatmasının demokratik hareket olmadığını ve  kapatma kararına kesinlikle karşı olduklarını dile getirdi.
Boykota çoğunluktan öğretmenlerle birlikte Yunanistan Kamu Çalışanları Sendikası (ADEDY) Rodop İl Örgütü yetkilileri de destek verdi. Rodop İl Örgütü Başkanı Giorgos Triantafilopoulos yaptığı açıklamada eylemi desteklediklerini, okulların kapatılmasını doğru bulmadıklarını göstermek için eyleme katıldıklarını ve okul kapatmaya karşı olduklarını belirtti. 

Milletvekilleri katılmadı 

Azınlık toplumunu farklı kademelerde temsil eden dernek başkanları, belediye başkanları Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen boykota katılırken, azınlık toplumunu Yunan meclisinde temsil eden SYRİZA partisi Ksanthi Milletvekili Hüseyin Zeybek, SYRİZA Patisi Rodop Milletvekilleri Ayhan Karayusuf ve Mustafa Mustafa ile Potami Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet boykota katılmadı. İlhan Ahmet’i danışmanı Mehmet Küçük temsil etti. Rodop ili milletvekilleri hafta sonu Rodop-Evros SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin düzenlediği olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmışlardı. Toplantıda konuşma yaparak Yunan devletinin azınlık ilkokullarını kapatma politikası ile ilgili düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmışlardı. 

Salih Ahmet: “Azınlık okullarımızın sayısı 132’ye geriledi; mücadelemize devam edeceğiz” 

Rodop ili SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Temmuz ayında bir duyum aldık. Öğrenci sayısı 8’e düşen okullarımızın kapanacağı şeklindeki bilgiyi duyar duymaz Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü binasına geldik. Daha sonra buradaki yetkililere bu bilginin doğruluğunu sorduk ve bunun doğru olduğunu öğrendik. Ardından gerek bakanlık nezdinde gerekse yerel bazda girişimlerimizi başlattık ve bunu her platformda dile getirmeye çalıştık. Bugün ise mücadelemiz farklı bir boyut aldı. Bugün buraya bir protesto gösterisi için toplandık. Okullarımızın kapatılmasına karşıyız, bunun doğru olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef tüm mücadelemize rağmen 9 okulumuzun kapatılması yönünde karar alındı. Batı Trakya genelinde okul sayımızın 132’ye gerilediğini büyük bir üzüntüyle söylemek istiyorum. Biz okullarımızın kapatılmasını istemiyoruz. Bugüne kadar kapatılan okullar azınlık eğitimine bir çözüm getirmedi. Dolayısıyla bu okul kapatma kararlarını lüzumsuz görüyoruz. Kapatılan okularda çocuklar az derslikli bir okuldan, başka bir az derslikli okula gitmek zorunda kalıyor. Bunun da eğitime hiçbir katkısı olmuyor. Bu noktada çocuğun diğer okula taşınmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Azınlık okulları farklı bir statüye sahip. Azınlık okullarının yerel bazda değerlendirilmesi lazım ve buna yerel halkın karar vermesi gerekir. Bunun yanında encümen heyetlerinin görüşleri alınması gerekir. Bu düşünceler nedeniyle okullarımızın kapatılmasına karşıyız.” 

DEB Partisi’nden de destek 

Azınlık okullarının kapatılmasına karşı düzenlenen eyleme destek veren DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş da basına yaptığı açıklamada, yanlış uygulamalara son verilmesini istedi ve okulların kapatılmasını öngören kararın iptal edilmesini talep etti.
Ali Çavuş şöyle dedi: “Öncelikle SÖPA derneğinin yapmış olduğu bu eylem kararını destekliyoruz. DEB Partisi olarak bu kararı destekliyor ve desteklemeye de devam edeceğiz. Azınlık eğitiminin hukuki statusü diğer okullarla aynı kapsamda tutulamaz. Azınlık eğitimi özerktir. Bu bizlere Lozan Antlaşması’ndan verilen bir haktır. Tabii Yunanistan yıllardan beri Lozan’ı ve azınlıkla ilgili konuları görmezlikten geliyor. Burada en önemli konu eğitimdir. Azınlık eğitiminin statüsü bellidir. Yunanistan devleti maalesef hukuk dışı davranışlarda bulunmaktadır. Bizler DEB Partisi olarak bu eylemi desteklemenin yanı sıra mağdur olan köylerimizden biri olan Durhasanlar köyünü de ziyaret ettik. Burada halk şunu söylüyor; eğer söz konusu kapatma kararı ekonomik sebepler ise, kendi öğretmenlerini ödeme kararı bile düşünülmüş. Bir de okulların kapatma kararını encümen heyetleri ve veliler verebilir. Burada hukuk dışı bir uygulama ile karşı karşıyayız. Ben inanıyorum ki, haklı çıkan yine bizler olacağız. Yunanistan bu hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeli, azınlık okullarını daha çok iyileştirme yoluna gitmelidir. İnşallah bugün burada yapılan eylem ses getirir diye düşünüyorum. Okulların kapatılmasıyla ilgili karar geri alınmalıdır.” 

Keramaris’le gergin ortamda görüşme 

Yapılan basın açıklamasından sonra eylemi gerçekleştiren kurum başkan ve yöneticileri ile eyleme destek veren kurum yöneticilerinden oluşan bir heyet, bölge eğitim müdürü Panayotis Keramaris’le görüşmek ve hazırlanan bildiriyi kendisine vermek üzere, bölge eğitim müdürlüğü bürolarının olduğu binaya girdi. Eğitim müdürü Keramaris’in toplantıda olması nedeniyle kurum temsilcileri uzun süre bekletildi. Daha sonra Keramaris, öğretmen derneklerinin yöneticileri ile diğer temsilcileri kabul etti. Görüşmede iki öğretmen derneği başkanı Salih Ahmet ve Nurettin Kıyıcı azınlık okullarının kapatılmasını öngören kararın iptal edilmesini istediler. Öğrencilerin ve velilerin son derece zor durumda olduklarını söyleyen Ahmet ve Kıyıcı, taleplerinin dikkate alınmasını istediler. İki dernek başkanı azınlık eğitimiyle ilgili olarak daha fazla diyalog ve istişareye gereksinim olduğunu vurguladılar. Eğitim Müdürü Keramaris, tüm Yunanistan’da olduğu gibi azınlık okullarının da öğrenci sayısı belli bir sayının altına düştüğü zaman kapatıldığını söyledi. Keramaris, azınlık okulları için farklı bir uygulama olmadığını iddia etti. Keramaris ayrıca kapatılan okullardaki öğrencilerin ulaşımı ve genel sorunlar için belediyelerle diyalog halinde olduklarını ve olumsuzlukların kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını kaydetti.
Görüşmeye katılan Arriana Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ise okul kapatmalarıyla ilgili kendilerine görüş sorulmadığını ve bu konuda gerekli diyaloğun olmadığını vurguladı.
 
İasmos Belediye Başkanı İsmet Kadı ise kendileriyle en ufak bir diyalog yapılmadan kararların alınmasına sert tepki gösterdi. Bir öğrenci için okul kapatıldığını ve bir öğrenci eksik olduğu için de okulun altı sınıflı yapılmamasının doğru olmadığını vurgulayan Kadı, “Azınlık eğitimiyle ilgili olarak neden bu kadar sert bir tutum içindesiniz? Çok yazık. Bu sabah Dimi’den geçtim sabahın 7:30’unda ilkokul çocukları soğukta otobüs bekliyorlar. Ulaşım sorununu bile halletmediniz. Bu gerçekten utanç verici bir durumdur. Utanmalısınız” diye konuştu. 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.