Απολογισμος θητειας απο τον Κωνσταντινο Χαζακη

Με την αποχώρησή του από την προεδρεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής

Συνοπτικό απολογισμό δράσης σχεδόν τεσσάρων ετών ως προέδρου στο τμήμα Οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ από τις 1 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 31 Αυγούστου 2022, όταν και αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, πραγματοποίησε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης.

Άλλωστε, τονίζει ο κ. Χαζάκης, θεμελιώδεις πυλώνες της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια και η πληροφόρηση, κάτι που περιλαμβάνει και τη λογοδοσία κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος της θητείας.

Κάνοντας μια γενικότερη ανασκόπηση, σημειώνει πως ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και η υλοποίηση του στο χρονικό διάστημα 2018-2022, πραγματοποιήθηκαν σε αντίξοες συνθήκες καθώς η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου μειώθηκε στο 35% σε σχέση με το παρελθόν και η πανδημία (2020-2022), κατέστησε εξαιρετικά δύσκολους τους όρους υλοποίησης πολλών δράσεων.

Συνοπτικά, οι δράσεις εντάσσονται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της προεδρίας σε 9 βασικούς άξονες.

Πρόοδος στα θέματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Ο πρώτος άξονας είναι τα θέματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, για το οποίο εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία του από την συνέλευση στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 2019.

Η δε δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος, διατυπώθηκε κατάλληλα, ώστε να είναι συμβατή με τον στρατηγικό σχεδιασμό του. με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική ποιότητας, επιτεύχθηκε η πρώτη, (από ιδρύσεως του τμήματος) Πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του, τον Δεκέμβριο του 2021, και πραγματοποιήθηκε η απονομή του πιστοποιητικού, σε ειδική εκδήλωση στην πρυτανεία από τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ.

Το 2021 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες πιστοποίησης του ΠΠΣ και την πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ.

Βελτιώσεις στις υποδομές

Ο δεύτερος άξονας είναι οι βελτιώσεις στις υποδομές του τμήματος, που επιδρούν θετικά στην εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος και του προγράμματος σπουδών.

Μεταξύ άλλων έγινε εκ βάθρων αναμόρφωση του υπολογιστικού κέντρου του τμήματος, με ενοποίηση χώρων, εγκατάσταση νέων εδράνων υπολογιστών και απόκτηση 40 υπολογιστών. Στα τέσσερα αμφιθέατρα έγινε αντικατάσταση προτζέκτορα και καλωδίωσης, αντικατάσταση όλων των σπασμένων εδράνων, αλλά και βαφή τους, ενώ αναμορφώθηκε το αίθριο και ο χώρος της γραμματείας του Τμήματος, με χώρο αναμονής, χώρους υποδοχής και θυρίδα εξυπηρέτησης.

Επίσης έγιναν  διάφορες εργασίες εξωραϊσμού και βελτίωσης όλων των χώρων της σχολής, και με την οικονομική συνδρομή του ΠΜΣ ΜΒΑ, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού – συνεδριακού συστήματος στην αίθουσα συνελεύσεων που λύνει ένα πάγιο πρόβλημα από την ίδρυση του τμήματος που αφορά στην αυτονομία παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τηλεδιασκέψεων, συνελεύσεων, σεμιναρίων και εκλογών μελών ΔΕΠ.

Έγινε επίσης αναλυτική καταγραφή αναγκών σε υποδομές και εξοπλισμό και χαρτογράφηση 7ετίας των ψηφιακών και εργαστηριακών υποδομών του τμήματος για την περίοδο 2021-2027.

Δράσεις εξωστρέφειας

Τρίτος άξονας είναι οι δράσεις εξωστρέφειας του τμήματος, με συμμετοχή σε εκθέσεις, δράσεις με επαγγελματικούς φορείς πανελλαδικά αλλά και στη Ροδόπη, διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα με δραστηριότητες, αλλά και συμμετοχή στην επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού της Περιφέρειας που οργανώνεται σε ειδικές θεματικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χαζάκη, ανανεώθηκαν και αυξήθηκαν κατά 50% οι συνεργασίες Erasmus με συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, ενώ ο κ. Χαζάκης τονίζει τη συνεργασία του τμήματος με τοπικούς φορείς πολιτισμού και με μέσα μαζικής ενημέρωσης της Περιφέρειας σε συνεχή βάση.

Ενίσχυση της έρευνας

Τέταρτος άξονας είναι οι δράσεις ενίσχυσης της έρευνας στο Τμήμα, μιας και, από την ίδρυσή του, υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης των μελών ΔΕΠ, Υποψήφιων διδακτόρων, Μεταπτυχιακών φοιτητών και προπτυχιακών φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων-χρονοσειρών που θεωρούνται αναπόσπαστα εργαλεία έρευνας και επιστημονικής ενημέρωσης στις οικονομικές επιστήμες και την οικονομική ανάλυση.

Το 2019 επιτεύχθηκε, σε συνεργασία με την Κοσμητεία, η απόκτηση της βάσης δεδομένων Thomson που λύνει το πρόβλημα πρόσβασης των μελών ΔΕΠ, Υποψήφιων διδακτόρων, Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων-χρονοσειρών.

Δημιουργήθηκε δε ομάδα καθορισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης στρατηγικής της ερευνητικής δράσης του τμήματος, ενώ ενεργοποιήθηκε ο θεσμός του επισκέπτη / μεταδιδάκτορα ερευνητή, και ξεκίνησε σε τακτική βάση ο κύκλος συναντήσεων με τους διδακτορικούς φοιτητές υπό μορφή παρουσιάσεων της μεθοδολογίας και των ερευνητικών επιτευγμάτων της κάθε διατριβής.

Ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Πέμπτος στόχος είναι οι Δράσεις ενίσχυσης του ΠΠΣ και φοιτητικο-κεντρικής μάθησης, που εκπληρώθηκε με την αναβάθμιση του Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του τμήματος, ενώ λόγω της ιδιαιτερότητας των υγειονομικών συνθηκών μετά τον Μάρτιο του 2020, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα για το σύνολο των μαθημάτων.

Επίσης λειτούργησε ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών, και παρά την έλλειψη χρηματοδότησης τον Μάιο του 2018, έγινε επανεκκίνηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Ο έκτος άξονας είναι οι δράσεις ενίσχυσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του τμήματος, με τη δημιουργία τριών νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο τμήμα από μέλη ΔΕΠ του τμήματος και επανίδρυση των ήδη λειτουργούντων, με επέκταση λειτουργίας του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA: Master in Business Administration), του ΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» και του ΔΔΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» (MSc: Hydrocarbon Exploration and Exploitation) και δημιουργία δύο αυτοδύναμων ΠΜΣ, (ΠΜΣ, Χρηματοοικονομική – λογιστική του ΤΟΕ, και ΠΜΣ, Χρηματοοικονομική τεχνολογία του ΤΟΕ) και ενός ΔΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές» του ΤΟΕ και της νομικής σχολής ΔΠΘ.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιοργάνωσης των σπουδών διδακτορικού επιπέδου και υπάρχει ενεργοποίηση υποψηφίων διδακτόρων που είχαν παρουσιάσει, για διάφορους λόγους, καθυστερήσεις στην ερευνητική τους εργασία.

Ο έβδομος άξονας είναι οι Δράσεις ενίσχυσης της πληροφόρησης για το τμήμα με νέα ιστοσελίδα του τμήματος που φιλοξενεί οπτικοακουστικό υλικό για αυτό, ενώ συμμετείχαν σε πληροφόρηση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις σπουδές στο ΔΠΘ.

Καλύτερη στελέχωση και οργάνωση

Όγδοος άξονας ήταν οι Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών του διδακτικού προσωπικού-στελέχωσης του τμήματος, με 28 εξελίξεις – μονιμοποιήσεις – εκλογές μελών ΔΕΠ από το Δεκέμβριο του 2017, ένταξη ενός μέλους ΕΤΕΠ, αλλά και μεταξύ άλλων εισαγωγή του θεσμού mentoring.

Τέλος ο ένατος άξονας αφορά τις δράσεις για την καλύτερη οργάνωση ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών διαδικασιών, με την υιοθέτηση Κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος, τον πρώτο Εσωτερικό κανονισμό του τμήματος, Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιπλέον ορίστηκαν υπεύθυνοι για διάφορες δραστηριότητες, και εφαρμόστηκε διαδικασία διαχείρισης παραπόνων φοιτητών του ΠΠΣ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.