Γιατρό για τη στελέχωση της Μονάδας στην Κομοτηνή αναζητά ο ΟΚΑΝΑ

07.07.2020 20:26

Από σήμερα οι αιτήσεις

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρό Ψυχίατρο η Γενικό Ιατρό με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας του στην Κομοτηνή.
 
Τα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
 

Αιτήσεις-διαδικασία

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μόνο με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση:
 
Οργανισμός  Κατά Των Ναρκωτικών-ΟΚΑΝΑ,
Αβέρωφ 21, 10433-Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 2803/6-7/2020
Πόλη:…
Ειδικότητα:…»
 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης  υπεύθυνης δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου και λήγει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σύμβασης.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine