Κόντρα για την ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ μεταξύ Περιφέρειας και Επιμελητηρίων

03.07.2020 16:38

Τη δικαστική οδό θα ακολουθήσει η Περιφέρεια

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στα δικαστήρια θα συνεχιστεί η αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων της Ροδόπης, για το θέμα της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, και την αλλαγή στη διοίκηση που επήλθε με παρέμβαση των δεύτερων.
 
Να θυμίσουμε πως πριν από μερικές μέρες τα επιμελητήρια της ΑΜΘ που είναι μέτοχοι στην εταιρεία είχαν ανακοινώσει πως διέκριναν δυσλειτουργίες στην εταιρεία  που έθεταν σε κίνδυνο το σκοπό της, χωρίς ευθύνη δική τους λόγω έλλειψης συνεργασίας με την Πρόεδρο, και έτσι η από 16-6-2020 Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε να ορίσει προσωρινό Πρόεδρο της εταιρείας τον κ. Αντώνιο Φραντζή.
 
Η Περιφέρεια, που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 49,212% φαίνεται να αμφισβητεί τη δυνατότητα των εταίρων να προχωρήσει στην κίνηση αυτή, για αυτό και σε πρόσφατη Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εκτέλεση από την ΠΑΜΘ κάθε ενδίκου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ή και κατά των εταίρων της.
 

Η αρχή της αντιπαράθεσης

 
Η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ιδρύθηκε την 29η Οκτώβριου 1996, με μετόχους τότε τα επιμελητήρια καθώς και τις τότε Νομαρχίες της ΑΜΘ.
 
Μετά τον Καλλικράτη, η αιρετή πλέον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε πλήρως τα μερίδια των Νομαρχιών, με την εταιρική σύνθεση του φορέα σήμερα, σύμφωνα και με την ιστοσελίδα της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ αλλά και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να αποτελείται από την ΠΑΜΘ με ποσοστό 49,212 %, τα επιμελητήρια (2 της Ροδόπης και από 1 σε κάθε άλλη ΠΕ) να έχουν ποσοστό 8,145 % το καθένα, (συνολικά 48,87 %) ενώ από 0,96% έχουν η Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και η Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος.
 
Τον Νοέμβριο του 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και ομόφωνα εκλέχτηκε ως Πρόεδρος της εταιρίας η κ. Αικατερίνη Ιωαννίδου και αντιπρόεδρος ο κ. Αντώνιος Φραντζής.
 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2020 αποφασίστηκε η τοποθέτηση νέου Γενικού Διευθυντή, με τα Επιμελητήρια να εκφράζουν την αντίθεσή τους υποστηρίζοντας ότι ο μέχρι τότε Γενικός Διευθυντής πρέπει να παραμείνει στη θέση του.
 
Ήδη όμως, τονίζεται στην απόφαση, η Πρόεδρος είχε ενημερώσει τους εταίρους για ζητήματα δυσλειτουργίας στην εταιρία που συνδέονταν με αυτόν.
 
Η Περιφέρεια θεωρεί πως η μετακίνηση αυτή αποτελεί την αιτία για ό,τι ακολούθησε μέχρι και σήμερα από τους εταίρους-επιμελητήρια.
 

Αντιδρά στον τρόπο με τον οποίο έγινε η συνέλευση η Περιφέρεια

 
Τα επιμελητήρια φαίνεται να συγκάλεσαν αυτοτελώς Γενική Συνέλευση, για την οποία ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας εξέφρασε την αντίθεσή του με επιστολή προς αυτούς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού της εταιρίας που κατατείνει στην εύρυθμη λειτουργία αυτής , δεν αποτελεί θέμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεδομένου ότι έχει αποφανθεί ήδη με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας»
 
Ακολούθησαν άλλες δύο ΓΣ ( η πρώτη αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας) στην οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ η Συνέλευση αφορούσε τροποποίηση άρθρων καταστατικού, έγινε μονομερώς μεταβολή του εταιρικού μεριδίου της Περιφέρειας και μείωση αυτού από 49,212 % σε 47,393 % και αύξηση του εταιρικού μεριδίου του κάθε επιμελητηρίου από ποσοστό 8,145 % σε 8,429%.
 
Επίσης μειώθηκε ο αριθμός των συμβούλων της εκπροσώπησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο από 8 σε 6 και στην παρ. 6 του πρακτικού ορίστηκε ότι « μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται το μέλος του Δ.Σ Αντώνιος Φραντζής του Νικολάου να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα η λειτουργία της εταιρίας».
 
Στο σκεπτικό λοιπόν της απόφασης της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται πως οι ενέργειες αυτές προσβάλλουν το δικαίωμά της ΠΑΜΘ το οποίο ως εταίρος και επιπλέον και ως εκπρόσωπος του Δημοσίου υποχρεούται να προασπίσει, αλλά πιθανόν αποτελούν και ποινικά κολάσιμες πράξεις με περαιτέρω επιπτώσεις.
 
Τονίζεται δε πως έχει δημιουργηθεί μεγάλη δυσλειτουργία στο φορέα.
 

Ζήτησαν να ακουστεί και η άλλη άποψη τα μέλη της αντιπολίτευσης

 
Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την εκτέλεση κάθε ενδίκου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ή και κατά των εταίρων της, που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την προστασία των συμφερόντων της ΠΑΜΘ ως υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και όρισε δικαστικούς εκπροσώπους.
 
Στην απόφαση μειοψήφησαν οι εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή.
 
Οι Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ δικαιολογώντας την αρνητική τους ψήφο ανέφεραν πως ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, που ασχολείται με ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και γενικότερα με την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, θα έπρεπε να τυγχάνει καλύτερης αντιμετώπισης.
 
Τονίζουν δε πως θα πρέπει να εισαχθεί στο Περιφερικό Συμβούλιο για να αναλυθούν όλες οι πτυχές του, καθώς επίσης να προσκληθούν, ώστε να παραβρεθούν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων ΑΜΘ για να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις, διότι δεν μπορεί ξαφνικά μετά από 24 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας, οι ισότιμοι εταίροι τους να δημιουργούν μονομερώς προβλήματα, για αυτό και πρότειναν την παραπομπή του θέματος.
 
 
Οι τρείς σύμβουλοι συντάχθηκαν θετικά και με την πρόταση του έτερου εκπροσώπου της αντιπολίτευσης, τον κ. Χρήστο Χατζηπέμου, που στην τοποθέτησή του είχε σημειώσει πως από την αρχή η παράταξή του είχε επισημάνει στο ΠΣ την ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. πρόταση την οποία τορπίλισε η πλειοψηφούσα παράταξη στο ΠΣ επιλέγοντας να τοποθετήσει για τους δικούς της λόγους, τους δικούς της εκπροσώπους.
 
Σημειώνει δε πως η κόντρα που δείχνει να ξέσπασε ανάμεσα στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους που επέλεξε η πλειοψηφούσα παράταξη είναι απότοκος και της παραπάνω αλαζονικής στάσης.
 
Επισημαίνει δε πως παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες στην εταιρεία υπάρχει αυτή η κατάσταση δεν υπήρξε από την Διοίκηση της Περιφέρειας καμία επίσημη ενημέρωση, και καλούνται στην Οικονομική Επιτροπή, «ενόψει κινδύνων» των συμφερόντων της Περιφέρειας, να εγκρίνουν εμμέσως τις ενέργειες της πλευράς των εκπροσώπων της Διοίκησης της Περιφέρειας στην εταιρεία, ενώ, ουσιαστικά, από την ίδια την Διοίκηση στερήθηκαν τόσο την συμμετοχή στην εταιρεία, όσο και την ουσιαστική ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που έχουν προκύψει.
 
Μάλιστα το θέμα ήρθε εκτός ημερησίας διάταξης χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα των εγγράφων που αντηλλάγησαν και των θέσεων και απόψεων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, παρά μια μονάχα εισήγηση που πολιτικά καταγράφει μόνο την μία άποψη, για αυτό και πρότεινε την παραπομπή του υπό συζήτηση θέματος στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine