Η ΒΙΠΕ Κομοτηνής προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες

08.04.2020 15:58

Με την αναθεώρηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου ελπίζει να προσελκύσει νέες επενδύσεις αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Σε αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της ΒΙΠΕ Κομοτηνής προχωρά η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, με στόχο τόσο την προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο, όσο και στην εξασφάλιση κατάλληλης γης για την υλοποίηση νέων επενδύσεων αλλά και την προσέλκυση υφιστάμενων επιχειρήσεων εντός της περιοχής.
 
Η αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής που συνεδρίασε δια περιφοράς τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια αναμένονται ανάλογες αποφάσεις από τους υπόλοιπους σχετικούς φορείς αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο, μια διαδικασία που παίρνει αρκετό διάστημα (μια αλλαγή σε τέσσερα οικόπεδα της ΒΙΠΕ Δράμας ξεκίνησε την διαδρομή της το 2015 και πήρε την τελική έγκριση στα τέλη του 2019).
 
Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να βελτιώσει την πολεοδομική οργάνωση της ΒΙ.ΠΕ., να επιλύσει τις όποιες πολεοδομικές ασυμβατότητες υπάρχουν, να αποφύγει την ρυμοτόμηση υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων, να καταστήσει συμβατά τα χωροταξικά και πολεοδομικά μεγέθη του ρυμοτομικού σχεδίου με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του Ν.3982/2011, να καθορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 59/21-6-2018  και να εξασφαλίσει την δημιουργία πρόσθετων βιομηχανικών οικοπέδων σύμφωνα με την κατεύθυνση του ν.3982/11 που θα καλύψουν τις ανάγκες υλοποίησης νέων επενδύσεων αλλά  και μετεγκατάστασης υφιστάμενων μονάδων που λειτουργούν σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 

Ποιες οι ανάγκες που κατέστησαν αναγκαία τη μετατροπή

 
Σύμφωνα με την αίτηση της ΕΤΒΑ, η προτεινόμενη αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αποσκοπεί αποκλειστικά στην βελτίωση της πολεοδομικής και κυκλοφοριακής οργάνωσης, στην κάλυψη των απαιτήσεων/ δεσμεύσεων  που προσδιορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και κυρίως στην εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης γης που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης νέων επενδύσεων αλλά και μετεγκατάστασης υφιστάμενων μονάδων που λειτουργούν σε εκτός σχεδίου περιοχές με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο αυξημένο κόστος λειτουργίας τους αλλά και στη χωροταξική οργάνωση της χώρας.
 
Οι κεντρικές επιλογές που καθόρισαν τον ανασχεδιασμό της ΒΙΠΕ είναι η επικαιροποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου αυτό να μην παρουσιάζει ασυμβατότητες με τη διαμορφωμένη κατάσταση καθώς και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου νόμου για την βιομηχανία (Ν.3982/2011), τόσο σχετικά με το ισοζύγιο  κοινοχρήστων χώρων, των κοινωφελών χώρων αλλά και την έκταση του  περιμετρικού πρασίνου, αλλά και η ανάγκη για τον καθορισμό των χρήσεων γης σύμφωνα με το Π.Δ.59/21-06-2018.
 
Επίσης προωθείται η αναδιάταξη των κοινοχρήστων χώρων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των αδόμητων χώρων, στο βαθμό που το επιτρέπει το ισοζύγιο κοινοχρήστων και μέσω αυτής την αλλαγή χρήσης σε τμήματα που σήμερα αποτελούν ελευθέρους χώρους –χώρους πρασίνων και τη δημιουργία σ’ αυτά νέων οικοδομικών τετραγώνων με βιομηχανική χρήση. Αντίστοιχα αποχαρακτηρίζονται τμήματα που σήμερα αποτελούσαν βιομηχανικά οικόπεδα και δημιουργούνται κοινόχρηστοι χώροι.
 
Τέλος υπάρχει ανάγκη για την μείωση του πλάτους του προκηπίου σε όσα οικοδομικά τετράγωνα αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μην ρυμοτομούνται ήδη κατασκευασμένα κτίρια, η πρόβλεψη παρεκκλίσεων για την εξασφάλιση της αρτιότητας στα οικόπεδα που έχουν μεταβιβαστεί ως σήμερα και εντός αυτών έχουν ανεγερθεί κτίρια, αλλά και επιμέρους αλλαγές στον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine