Προσλήψεις 12 συμβασιούχων ζητά ο Δήμος Κομοτηνής

30.03.2020 21:11

Για να καλύψουν ανάγκες στην Πολεοδομία και τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2020, ενέκρινε την Παρασκευή 27 Μαρτίου η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, που συνεδρίασε δια περιφοράς.
 
Ο Δήμος Κομοτηνής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, που θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών. Το αίτημα που Δήμου συνολικά αφορά 12 εργαζόμενους.

Ποιες οι επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Πολεοδομίας ζητά ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος θα διενεργεί σύνταξη και υπογραφή εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών, σύνταξη και υπογραφή εκθέσεων αυτοψίας επικίνδυνων κατασκευών καθώς επίσης θα προβαίνει σε πρωτοβάθμιο έλεγχο των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων.
 
Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν κατά νόμο ειδικότητα πολιτικού μηχανικού και σήμερα στη Διεύθυνση Πολεοδομίας υπηρετεί μόνο μία πολιτικός μηχανικός, η οποία έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης όλης της υπηρεσίας.
 
Επίσης ένα άτομο κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεδομένου ότι στη Διεύθυνση Πολεοδομίας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αυτού του κλάδου και ειδικότητας και ένα άτομο κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, προκειμένου να τους ανατεθεί ο έλεγχος και η διεκπεραίωση μελετών του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Κομοτηνής, μια μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 1.257.327,99 ευρώ, αλλά και του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη μετεγκατάσταση των ΡOMA της περιοχής της Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής.

Οι επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χρειάζονται δύο άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη νομιμοποίηση ακινήτων του Δήμου, όπως αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη σχεδίαση σε AUTOCAD, τη σύνταξη μελετών έργων και την επίβλεψη αυτών.
 
Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων, την έκδοση τοπογραφικών για τα ακίνητα του Δήμου, την ενασχόληση με το κτηματολόγιο που αφορούν ακίνητα του Δήμου, τη σύνταξη μελετών έργων και την επίβλεψη αυτών.
 
Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με αντικείμενο τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτήρια ευθύνης του Δήμου, τη σύνταξη μελετών έργων και την επίβλεψη αυτών.
 
Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών προκειμένου να τοποθετηθεί στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εν γένει συντηρήσεων του Δήμου.
 

Επίσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκφράζει την ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων και συγκεκριμένα:

Τέσσερα άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, δεδομένου ότι οι υπηρετούντες σήμερα 5 ηλεκτρολόγοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Δήμου και των 40 οικισμών του, πέραν του γεγονότος ότι ο ένας εξ αυτών έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους.
 
Έτσι συνολικά ο Δήμος θα αιτηθεί 3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 θέσεις ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#menoumespiti