ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ