ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ