ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

250 εκατ. ευρω για την ενισχυση της καινοτομου επιχειρηματικοτητας μεσω της δρασης «Ερευνω-Δημιουργω-Καινοτομω»

|

Διαβάστε περισσότερα: 250 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»