ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Παρουσιαστηκε και στην Κομοτηνη το εγχειριδιο της Ζωης Ι. Ρουσκα, «Αναστολη εισπραξης πληρωμης – Η εφαρμογη στην πραξη»

|

Διαβάστε περισσότερα: Παρουσιάστηκε και στην Κομοτηνή το εγχειρίδιο της Ζωής Ι. Ρούσκα, «Αναστολή είσπραξης πληρωμής – Η εφαρμογή στην πράξη»

Παρουσιαστηκε στο Polis Αrt Café στην Αθηνα το βιβλιο της Ζωης Ρουσκα «Αναστολη εισπραξης πληρωμης- Η εφαρμογη στην πραξη»

|

Διαβάστε περισσότερα: Παρουσιάστηκε στο Polis Αrt Café στην Αθήνα το βιβλίο της Ζωής Ρούσκα «Αναστολή είσπραξης πληρωμής- Η εφαρμογή στην πράξη»