Στο Ταμειο Ανακαμψης η συντηρηση και αποκατασταση του επισκοπικου ναου της Μαξιμιανουπολης

Συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές διαδρομές» που θα καταθέσει το Υπουργείο Πολιτισμού

Η συντήρηση και αποκατάσταση του περίκεντρου ναού της Μαξιμιανούπολης περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές Διαδρομές» που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά πέντε διαφορετικές Πολιτιστικές Διαδρομές που καλύπτουν χρονικά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής ιστορίας και εκτείνονται σε 18 διαφορετικούς νομούς της χώρας: «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», «Η πολιτιστική Εγνατία Οδός», «Ο δρόμος προς τη Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες». «Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή (2η χιλιετία π.Χ.)» και Δίκτυο κάστρων: Από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία»

Η πολιτιστική Εγνατία Οδός, περιλαμβάνει και ένα έργο στη Ροδόπη, που αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση του περίκεντρου ναού της Μαξιμιανούπολης.

 Ο περίκεντρος ναός, που εικάζεται πως ήταν ο επισκοπικός ναός της πόλης, σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, με μεγάλο μέρος του διακόσμου να σώζεται, ενώ αποτελεί, μαζί με το τείχος, τα μόνα στοιχεία που έχουν ανασκαφεί από το σύνολο της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαξιμιανούπολη περικλείονταν σε ένα χώρο 800 x 400 μέτρα, ιδρύθηκε τη Ρωμαϊκή περίοδο και αναπτύχθηκε, ενώ έγινε έδρα θέματος του Βολερού όταν και μετονομάζεται σε Μοσυνούπολη.

Τα στοιχεία του περίκεντρου ναού

Πρόκειται για περίκεντρο σε σχήμα εξαγώνου ναό που απολήγει στα ανατολικά σε τρεις κόγχες: την κεντρική και τις κόγχες της Πρόθεσης και του Διακονικού αντίστοιχα. Οι μεγάλες διαστάσεις του μνημείου, η επιμελημένη τοιχοποιία του και ο αρχιτεκτονικός του τύπος το κατατάσσουν αναμφίβολα σε ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα ο ναός χαρακτηρίζεται από μεγάλη σε κλίμακα χρησιμοποίηση πλίνθων στα πλέον αυπαθή σημεία του και ειδικότερα στις γωνίες, όπου συγκεντρώνονταν οι ωθήσεις – δυνάμεις της ανωδομής.

Ο ναός παρουσιάζει τέσσερις οικοδομικές φάσεις και συγκεντρώνει σαφή στοιχεία για την ύπαρξη υποκείμενου παλαιοχριστιανικού ναού. Μεγάλος τρούλος στεγάζει το εσωτερικό εξάγωνο στηριγμένος σε έξι όμοιους ανά ζεύγη πεσσούς. Ο περίπατος, ο νάρθηκας και το προσκείμενο σε αυτόν βαπτιστήριο με τη σταυρόσχημη κολυμβήθρα ήταν πιθανόν ξυλόστεγα. Η πρόσβαση στα υπερώα γινόταν από κλιμακοστάσιο στο νότιο τμήμα του νάρθηκα, όπου και προσκυνητάρι με σπαράγματα παράστασης συλλειτουργούντων ιεραρχών και βάση τράπεζας.

Το Ιερό Βήμα με το βαθμιδωτό κυκλικό σύνθρονο, η Πρόθεση και το Διακονικό ήταν θολοσκέπαστα. Τα δάπεδα μαρμαροστρωμένα και κατά τόπους με μαρμαροθέτημα και πλαισιωμένα με ταινίες ψηφιδωτού. Από τον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο του μνημείου σώζονται τμήματα από το τέμπλο (επιστύλια, κίονες, κιονόκρανα, θωράκια), από τον άμβωνα (βάση, κιονίσκος και θωράκιο), φεγγίτες κ.ά.

Στα δυτικά του ναού υπήρχαν οικιστικοί χώροι με λειτουργία το 12ο και το 13ο αιώνα. Στο εσωτερικό του ναού δύο τάφοι-αρκοσόλια (ο ένας με μαρμάρινη λάρνακα και παράσταση Δέησης) και οκτώ κιβωτιόσχημοι τάφοι. Στα ευρήματα περιλαμβάνεται άφθονη κεραμική «οικογένειας» Ζευξίππου, κεραμική του πιθανολογούμενου εργαστηρίου της Μαξιμιανούπολης, πολυάριθμα νομίσματα, ανάμεσα στα οποία θησαυρός 40 νομισμάτων (β΄ μισό 12ου αι.) και δύο υπέρπυρα Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.