«Η Εγερσις του Λαζαρου» και «Η Βαιοφορος» δια χειρος Θεοφανη του Κρητος

Όπως αποτυπώθηκαν φωτογραφικά σε επετειακή έκδοση του δωδεκαόρτου από το τέμπλο της Ι.Μ. Σταυρονικήτα Αγίου Όρους

Σε συνέχεια του προηγούμενου κειμένου του για τις αγιογραφίες του Θεοφάνη Στρελίντζα – Μπαθά ή Θεοφάνη του Κρητός ή Θεοφάνη  Κρής (Κρίς) στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους, ο Μεσσουνιώτης συμπολίτης μας  κ. Τάσος Γιοβανούδης μας απέστειλε, ένεκα των ημερών, δύο ακόμα φωτογραφικές αποτυπώσεις αγιογραφιών του σπουδαίου αγιογράφου-μοναχού. Η πρώτη είναι «Η Έγερσις του Λαζάρου» και η δεύτερη «Η Βαϊοφόρος». Ο κ. Γιοβανούδης συνοδεύει την αποστολή με τα αντίστοιχα απολυτίκια.

Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφικές αποτυπώσεις προέρχονται από επετειακή φωτογραφική έκδοση, του δωδεκαόρτου από το  τέμπλο της Ι.Μ. Σταυρονικήτα Αγίου Όρους σε επιμέλεια π. Σταμάτη Σκληρή, φωτογράφηση Κώστα Πασχαλίδη και εκτύπωση Αλέξανδρου Ματσούκη.

 Έγερσις του Λαζάρου (1546 μ. Χ.)

Από το  δεδεκάορτο του τέμπλου, του καθολικού της ΙΜ Σταυρονικήτα Αγίου Όρους. Αγιογραφία Κρητικής Σχολής, Αρχηγός, Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθάς ή Θεοφάνης Κρητικός, ή Θεοφάνης Κρης (Κρις) (Ηράκλειο Κρήτης 1490-1559 μ. Χ.). Επιμέλεια π. Σταμάτης Σκληρής, φωτογράφηση Κώστας Πασχαλίδης, εκτύπωση Αλέξανδρος Ματσούκης.

Ἀπολυτίκιον

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος,

ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον

Χριστὲ ὁ Θεός·

ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες,

τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,

σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν·

Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι

Η Βαϊοφόρος (1546 μ. Χ.)

Από το  δεδεκάορτο του τέμπλου, του καθολικού της ΙΜ Σταυρονικήτα Αγίου Όρους. Αγιογραφία Κρητικής Σχολής, Αρχηγός, Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθάς ή Θεοφάνης Κρητικός, ή Θεοφάνης Κρης (Κρις) (Ηράκλειο Κρήτης 1490-1559 μ. Χ.). Επιμέλεια π. Σταμάτης Σκληρής, φωτογράφηση Κώστας Πασχαλίδης, εκτύπωση Αλέξανδρος Ματσούκης.

Απολυτίκιο

Μετά κλάδων υμνήσαντες πρότερον
μετά ξύλων συνέλαβον ύστερον
οι αγνώμονες Χριστόν, Ιουδαίοι τον Θεόν.
Ημείς δε πίστει αμεταθέτω,
αεί τιμώντες ως ευεργέτην,
δια παντός βοήσωμεν αυτώ.
Ευλογημένος ει ο ερχόμενος
τον Αδάμ ανακαλέσασθαι.

Τάσος Γιοβανούδης,

Απρίλιος 2021

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.