Ψηφισμα ολων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. / Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χωρας κατα του νεου νομοσχεδιου Αυγενακη

«Υπονομεύει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Την αντίθεσή τους διατρανώνουν Σχολές και Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τεσσάρων πανεπιστημίων της χώρας σε προωθούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο: «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας». Ανάμεσα τους και η ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ.

Σε σχετικό ομόφωνο ψήφισμα που συνυπογράφουν οι Κοσμήτορες των Σχολών (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστοτελείου, του Δημοκριτείου του Εθνικού Καποδιστριακού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξηγούν ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο:

 1. Υπονομεύει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την εισαγωγή του «Εκπαιδευτή» που θα εκπονεί και θα αξιολογεί προγράμματα άσκησης, μεταξύ άλλων, για παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους, άτομα χωρίς εμπειρίες άθλησης, άτομα σε ομάδες υψηλού κινδύνου νόσησης, άτομα με χρόνιες παθήσεις, ομάδες ατόμων με διαφορετικά σωματικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, αρκεί να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο δήθεν πιστοποιημένου ιδιωτικού φορέα.
 2. Παραγνωρίζει ότι, για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων άσκησης αναψυχής και άθλησης για όλους, απαιτούνται εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις για να μπορεί ένας επαγγελματίας άσκησης, να αναλάβει να γυμνάσει άτομα κάθε ηλικίας, με διαφορετικό αθλητικό και ιατρικό ιστορικό και διαφορετικά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα σε γυμναστήρια, σε αίθουσες ή στην ύπαιθρο, σε δρομικές δραστηριότητες κτλ.
 3. Παραβλέπει ότι η άσκηση διαταράσσει έντονα τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, και αν δεν γίνει στοχευμένα και με βάση τις καθιερωμένες επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την υγεία ή την απόδοση, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των ασκούμενων.
 4. Παραβλέπει ότι η άθληση και η άσκηση διεξάγονται σε κοινωνικά πλαίσια, όπου υπάρχει συνεχής κοινωνική αξιολόγηση, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μεταβαλλόμενες κοινωνικές δυναμικές, οι οποίες μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική υγεία των ασκούμενων ανάλογα με το ψυχοκοινωνικό κλίμα που επικρατεί, στη διαμόρφωση του οποίου συμβάλλει καθοριστικά ο επαγγελματίας που σχεδιάζει, καθοδηγεί και αξιολογεί τα προγράμματα άσκησης με μεθοδικό τρόπο.
 5. Παραβλέπει ότι οι επαγγελματίες των προγραμμάτων άσκησης και αναψυχής για όλους χρειάζεται να είναι εφοδιασμένοι με επιστημονικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, να διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για να καθοδηγήσουν παιδιά και εφήβους με μεθοδικό τρόπο, να έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στην ψυχολογία και στην κινητική συμπεριφορά για να κινητοποιήσουν τους ασκούμενους κάθε ηλικίας, με ή χωρίς προβλήματα υγείας, να γυμνάζονται δια βίου με υγιεινό και ασφαλή τρόπο. Γνώσεις που παρέχει μόνο ένα πανεπιστημιακό Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
 6. Δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την κατάργηση των προγραμμάτων άσκησης για όλους, τα οποία εδώ και τέσσερις δεκαετίες υλοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτίστως απευθύνονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

«Τα θέματα των προγραμμάτων άθλησης για όλους και της αναψυχής έχουν ήδη ρυθμιστεί»

Παράλληλα σπεύδουν να εκφράσουν επιφυλάξεις και για αρκετές ακόμη διατάξεις του νομοσχεδίου συμπληρώνοντας πως:

 • Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α., ως αυθεντικοί επαγγελματίες της άσκησης και του αθλητισμού, μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφορετικές, πολλαπλές και πολύπλοκες απαιτήσεις του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους [άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια κτλ.), βουνού, θάλασσας, μικτών υπαίθριων δραστηριοτήτων, δρομικών δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών αθλημάτων αναψυχής], λόγω της διεπιστημονικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχουν λάβει, καθώς και της ουσιώδους ανθρωπιστικής και κοινωνικής μόρφωσης που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους, σε τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών που είναι πιστοποιημένα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.).
 • Τα θέματα του οργανωτικού πλαισίου των προγραμμάτων άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) και της αναψυχής έχουν ήδη ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.2527/8.10.2013/τεύχος Β΄ και Ν.1774/17.6.2016/τεύχος Β΄ όπου αναφέρονται οι διαφορετικού τύποι άσκησης για διαφορετικές ηλικίες, συνθήκες, χώρους κλπ., οι οποίοι καλύπτονται πλήρως από τις σπουδές που προσφέρονται στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας.
 • Στην ίδια νομοθεσία (Ν.2527/8.10.2013/τεύχος Β΄ και Ν.1774/17.6.2016/τεύχος Β΄), ο νομοθέτης αναγνωρίζει το επιστημονικό πεδίο του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους και αναφέρει ρητά ότι πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι αυτοί που αποτελούν το βασικό προσωπικό των προγραμμάτων άθλησης για όλους.

«Να αποσυρθούν οι αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία διατάξεις»

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούν την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες «αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία» διατάξεις του νομοσχεδίου και να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων του νομοσχεδίου σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ΑΕΙ της χώρας, «που είναι οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς αθλητισμού και άσκησης και, εκ της αποστολής τους, έχουν ιδρυθεί για να υπηρετούν τον αθλητισμό τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισμού όσο και σε επίπεδο αναψυχής και άθλησης για όλους, προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών κάθε ηλικίας».

Επιπλέον ζητούν:

 • Το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ότι, για τον ορθό σχεδιασμό και την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων άσκησης αναψυχής και άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.), απαιτούνται εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες παρέχονται στα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των ΑΕΙ της χώρας.
 • Την υποστήριξη κάθε Έλληνα πολίτη στο δίκαιο αίτημά μας, δηλώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός νέου αθλητικού νομοσχεδίου που θα υπηρετεί την άσκηση αναψυχής και άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) και θα εφαρμόζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες με στόχο την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της χώρας.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.