Η κυβερνηση παραδεχεται το προβλημα με τον συμψηφισμο του 12% και μιλα για επανασχεδιασμο

Πολλά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τον Π. Τσακλόγλου

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις 11 Μαρτίου, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης για το μείζον ζήτημα που αφορά τον τόπο μας και δεν είναι άλλο από την αδυναμία υλοποίησης εκ μέρους της κυβέρνησης της νομοθετικής της πρωτοβουλίας για την καταβολή των οφειλομένων της περιόδου 2010-15 προς τις επιχειρήσεις που αφορούν τη επιδότηση του 12% του κόστους εργασίας.

Η απάντηση Τσακλόγλου προς τον Ιλχάν Αχμέτ

Στην απάντηση που κοινοποιήθηκε προς τους βουλευτές από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου, η κυβέρνηση επί της ουσίας παραδέχεται ότι «κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πολυσύνθετης διαδικασίας των συμψηφισμών/παρακρατήσεων, αναδείχτηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματα με την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών (Ο.Α.Ε.Δ., Υπηρεσίες του Υπουργείου, Α.Α.Δ.Ε. και e-Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της (έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. απόφασης αναγνώρισης απαίτησης, έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. πράξης εκκαθάρισης, διαβίβαση φακέλου στο Υπουργείο και εξέταση πληρότητάς του – αίτημα ανάληψης υποχρέωσης – έλεγχος και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από ΓΔΟΥ Υπουργείου – έκδοση εντολής πληρωμής από διατάκτη Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και αλληλογραφία με Ο.Α.Ε.Δ. για τυχόν συμπληρώσεις στοιχείων, εκκαθάριση δαπάνης από Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και έκδοσης εντάλματος, εκτέλεση συμψηφισμού στο ύψος του εντάλματος, ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τήρηση αρχείου)».

«Η οριστική εξόφληση απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών»

Παράλληλα, με τις εφαρμοζόμενες πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες ανακύπτουν προβλήματα κατά τη διαδικασία συμψηφισμού που διενεργείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας (συμψηφισμός μόνον εφόσον υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή άλλως το ένταλμα ακυρώνεται, συμψηφισμός με το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος και όχι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεων κλπ) με αποτέλεσμα περαιτέρω επιβράδυνση και προβλήματα στη διαδικασία.

« Έτσι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων δεν εξοφλούνται άπαξ αλλά σταδιακά, ανάλογα με τις βεβαιωμένες οφειλές τους στην Α.Α.Δ.Ε. ή και στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποτέλεσμα η οριστική εξόφληση αυτών να απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών».

Με βάση τα παραπάνω θεσμοθετήθηκε η νέα διάταξη του άρθρου 79 του ν.4916/2022 (Α ́65). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας προς την κατεύθυνση απλοποίησης, επιτάχυνσης και επίλυσης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού/παρακρατήσεων.

Σε ό,τι αφορά την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, «οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.∆. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».     

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.