54 προβληματα και προτασεις του ΓΕΩΤΕΕ Θρακης για την αναπτυξη του πρωτογενους τομεα

Για τα όσα εμπεριέχονται στο 12σελιδο υπόμνημα που κατέθεσε στην αντιπροσωπεία κυβερνητικών βουλευτών μίλησε ο πρόεδρος του παραρτήματος Τριαντάφυλλος Παπαδάκης

Ένα δωδεκασέλιδο υπόμνημα με τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Θράκη, χρήζουν άμεσης επίλυσης και αναμένεται να προσδώσουν μια διαφορετική αναπτυξιακή δυναμική στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, κατέθεσε στο κλιμάκιο βουλευτών της ΝΔ, κ.κ. Σπανάκη και Αραμπατζή, που βρέθηκαν στην Κομοτηνή το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης κ. Τριαντάφυλλος Παπαδάκης.

Εν αρχή ην το Φράγμα του Κομψάτου

Πρόκειται για μια σειρά 54 προβλημάτων και προτάσεων που κωδικοποιούνται επιγραμματικά σε πέντε τομείς ευθύνης του ΓΕΩΤΕΕ, με πρώτο και κύριο εξ αυτών την κατασκευή του Φράγματος του Κομψάτου στον Ίασμο που αναμένεται να λύσει το πρόβλημα ύδρευσης σε περισσότερα από 250.000 στρέμματα σε Ξάνθη και Ροδόπη, πολλαπλασιάζοντας την αξία της γης αυτής που με τη σειρά της θα «καλύψει» το κόστος κατασκευής του που θα μπορούσε να αντληθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή ακόμα και από ΣΔΙΤ.

Η ενίσχυση της υδροοικονομίας με τη δημιουργία μικρών ταμιευτήρων σε μικρά ρέματα και χειμάρρους αποτελεί μια από τις προτάσεις που κατατέθηκαν με τον κ. Παπαδάκη να εξηγεί πως πέραν του ότι θα οδηγούσε και σε ανύψωση της υπόγειας στάθμης των επιφανειακών υπόγειων υδροφορέων, δίνοντας τη δυνατότητα ποτίσματος και περιοχών που δεν «καλύπτονται» από το μεγάλο φράγμα και βελτιώνοντας και τα υπόγεια νερά που στην παραλιακή ζώνη γίνονται υφάλμυρα, ελαχιστοποιώντας και τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα προς την θάλασσα. 

Οι αναδασμοί και ως μέτρο αντίδρασης στην παγκόσμια κρίση τροφίμων

Οι αναδασμοί είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο το παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ εστίασε, προτείνοντας μέτρα για την ενθάρρυνσή τους, ώστε, όπως τόνισε ο πρόεδρος, «να γίνουν οικονομίες μεγέθους και να μειωθεί το κόστος παραγωγής στους αγρότες». Μάλιστα ο ίδιος αναφέρθηκε και στην παγκόσμια κρίση τροφίμων που ενσκήπτει εντός του έτους, αναφερόμενος στα αγροτικά προϊόντα η τιμή των οποίων έχει φτάσει στα ύψη ενώ αναμένονται και νέες αυξήσεις, επισημαίνοντας τη μεγάλη αναγκαιότητα προώθησης των αναδασμών και μάλιστα με μηδενική φορολογία στη μεταβίβαση ιδιοκτησιών ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μεγάλων αγροκτημάτων.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστίασε η διοικούσα του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης αφορά στην έλλειψη χεριών για καλλιέργειες εντάσεως εργασίας, που θα μπορούσε πέραν όλων των υπολοίπων να μειώσει και την οικογενειακή ανεργία στην περιοχή της Θράκης. Όπως εξήγησε ο ίδιος, «πολύς κόσμος μεταναστεύει, γιατί βρίσκει υψηλότερο εισόδημα σε ξένες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία», καθώς προτιμώνται καλλιέργειες εντάσεως κέρδους, όπως το βαμβάκι με μικρότερο περιθώριο κέρδους χρόνο με το χρόνο, ενώ θα μπορούσαν να προτιμηθούν καλλιέργειες που απαιτεί και η διατροφική αυτή κρίση που βρίσκεται εν εξελίξει όπως αυτή της λαχανοκομίας, δενδροκομίας, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης

Η στελέχωση των γεωτεχνικών δημοσίων υπηρεσιών με νέες προσλήψεις, η αναδιάρθρωση τους προσανατολισμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις, η υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών σε Δασολόγους, Δασοπόνους, Δασοφύλακες, Διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και η παντελής έλλειψη χειριστών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με μηχανήματα της τοπικής Υπηρεσίας, αποτελούν βασικά σημεία του υπομνήματος με  τον κ. Παπαδάκη να στέκεται ιδιαίτερα στο γεωτεχνικό προσωπικό. όπως μάλιστα έκανε γνωστό «το έλλειμμα είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούν να συγκαλέσουν τριμελείς επιτροπές γιατί είναι μόνο δύο άτομα».

Μη εύφλεκτες καλλιέργειες για την προστασία των οικισμών

Στο κομμάτι των δασολογικών η προστασία των οικισμών από τις πυρκαγιές αποτελεί βασικό σημείο των προτάσεων, χαρακτηριστική των οποίων είναι η πρόταση της δημιουργίας ζωνών, περιμετρικά των οικισμών με μη εύφλεκτες καλλιέργειες όπως η μηδική  που δεν φλέγονται εύκολα και επομένως θα μειώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών καθώς και τον περιορισμό της αγρανάπαυση, που δημιουργεί ξερά χόρτα το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οικισμοί από επικίνδυνες πυρκαγιές.

Η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό και ιδιαίτερα του Έβρου, η επαναλειτουργία του διασυνοριακού Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα με την απαραίτητη στελέχωση και τον εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών, καθώς και του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομοτηνής, με όρους μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας, η δημιουργία Διευθυντηρίου Εξαγωγής Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση νέων δυναμικών αγορών σε Ευρώπη και τρίτες χώρες για την διάθεση των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η δημιουργία Τμήματος Κτηνιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, αποτελούν επίσης ένα μόλις δείγμα των προτάσεων που κατατέθηκαν.

Τέλος όπως έκανε σαφές ο κ. Παπαδάκης το υπόμνημα εμπεριέχει και μία σειρά επισημάνσεων που αφορούν στα μειονεκτήματα της παλιάς ΚΑΠ, αλλά και προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ, το σχέδιο της οποίας βρίσκεται υπό διαμόρφωση, τονίζοντας πως «η φωνή μας μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν παύει να είναι μια φωνή και μια σειρά προτάσεων που μπορεί να φτάσουν μέχρι τον τελικό αποδέκτη, αυτόν που σχεδιάζει ολοκληρωτικά».

Για την αγροτοδιατροφική κρίση

Ερωτηθείς ως προς την εν εξελίξει αγροτοδιατροφική κρίση ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης των εκπροσώπων του αγροτικού τομέα.

«Οι τιμές στα προϊόντα ανεβαίνουν με την έλλειψη ή με την υπερβολική ζήτηση. Αυτή τη στιγμή θα δούμε μια άνοδο των τιμών. Η αγροτική παραγωγή όμως δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, καθώς στην ουσία αντιδρά έναν χρόνο μετά. Άρα το πρώτο στάδιο θα το βιώσουμε έντονα με μεγάλες αυξήσεις, ωστόσο πιστεύω ότι θα διορθωθεί τον επόμενο χρόνο όταν θα στραφούν οι καλλιέργειες προς τα εκεί που θα δουν υψηλότερες τιμές» ανέφερε δίνοντας το παράδειγμα του σιταριού. Ο ίδιος κατέληξε πως το καθεστώς αυτό θα λειτουργήσει επ’ ωφελεία του πρωτογενή τομέα και κατ’ επέκταση του ΑΕΠ της Θράκης, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά στον πρωτογενή τομέα.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.