Ξεκινησαν οι αιτησεις για 4 θεσεις στην Περιφερεια ΑΜΘ

Προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουλίου

Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γνωστοποίησε η Περιφέρεια ΑΜΘ. Η προθεσμία ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου.

Να θυμίσουμε ότι αναζητούνται:

  • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (οικονομικά πτυχία) για την έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (διοικητικοοικονομικά πτυχία) για την ΠΕ Ροδόπης
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Περιβάλλοντος για την ΠΕ Καβάλας
  • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών για την ΠΕ Έβρου

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπ’ όψιν κ. Άρτεμιδας Τσολάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2531350168).

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.