Τρεις θεσεις για πεντε μηνες στην ΕΦΑ Ροδοπης

Για τα Γραφεία της Εφορείας, τον Αρχαιολογικό Χώρο Μαρώνειας και το Μουσείο

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 469 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του θα προβεί το υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την κατανομή, τρεις θέσεις προβλέπονται για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Συγκεκριμένα προβλέπονται: μία θέση ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού για τα Γραφεία της Εφορείας, μία θέση ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τον Αρχαιολογικών Χώρο Μαρώνειας-Αρχαίο Θέατρο-Αρχοντικό Ταβανιώτη και μία θέση ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για το Μουσείο Κομοτηνής.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμφωνα διάρκειας 5 μηνών και όχι πέραν της 30ης Απριλίου 2022.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Επιπλέον και μετά την οριστική υποβολή, δύνανται να πραγματοποιήσουν αναίρεση της υποβολής για τυχόν διορθώσεις μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10- 6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-8-2021» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «7-12-2020».

Με νέα ανακοίνωση η γνωστοποίηση της προθεσμίας

Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.