Τρεις προσληψεις για 8 μηνες στον ΔΕΔΔΗΕ Καβαλας

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας.

Πρόκειται για τρεις θέσεις ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναέριων-Υπόγειων Δικτύων).

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας 8 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 05/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Τενέδου 38 65404 Καβάλα απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Κεσίδου Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2510-600450), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις  30 Δεκεμβρίου 2022.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:https://deddie.gr/el/deddie/apasxolisi/theseis-ergasias/proslipsi-ektaktou-proswpikou/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CF%80%CE%BC-%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82/

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.