Θεση εργασιας στο ΙΕΚ Αλεξανδρουπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκέδωσε το ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΘ 22, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπ’ όψιν κας Παυλίνας Συνάπη (τηλ. επικοινωνίας: 25510-25288).
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.