Θεσεις εργασιας στα καμπινγκ της Θασου

56 θέσεις σε Χρυσή Αμμουδιά, Πρίνο και Σκάλα Σωτήρος

Ανακοίνωση εξέδωσε η «Θάσος Δημοτική Α.Ε.» για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 56 ατόμων.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι εξής:

Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς

 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 2 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Μπαρ 4 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Μπαρ 2 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών)
 • ΔΕ Ναυαγοσωστών 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 2 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 4 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 4 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)

Κάμπινγκ Πρίνου

 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 3 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Μπαρ 2 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Υπαλλήλων Μπαρ 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών)
 • ΔΕ Ναυαγοσωστών 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 5 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 4 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 3 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)

Κάμπινγκ  Σωτήρος

 • ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής 2 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 3 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 2 άτομα (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών)

Κάμπινγκ Πρίνου και Σωτήρος

 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1 άτομο (Έως το τέλος λειτουργίας του Κάμπινγκ και όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ/ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν. Καβάλας, υπόψη κ. Μεθοδίου Μελπομένης (τηλ. επικοινωνίας 2593061207). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, κρίνεται με  βάση  την  ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος  αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή  του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ:

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.