Τεσσερις τριμηνες προσληψεις στη Σαμοθρακη για πυρασφαλεια

Αιτήσεις μέχρι τις 2 Ιουλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Σαμοθράκης για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021» και συγκεκριμένα Εργατών/τριών Πυρασφάλειας.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στo Γραφείo Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σαμοθράκης στο mail: [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551350820.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 2 Ιουλίου.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.