Τεσσερις προσληψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνης

Από σήμερα οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών θα προβεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τις ανάγκες της επιχείρησης στον νομό Ροδόπης.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων δύο θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου και δύο θέσεις την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικοί Γραμματείς) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Υποβολή αιτήσεων-προθεσμία

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμάνογλου 69Α, Τ.Κ. 69133 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 25310 – 74004), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφά βρίσκονται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.