Τεραστιες δυνατοτητες κρυβει η Κοινωνικη Οικονομια

Την ανάγκη να αντιληφθούν πολίτες και φορείς τα οφέλη από τις ΚΟΙΝΣΕΠ θέλουν τα μέλη του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ΑΜΘ

Ξεκινούν προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού αλλά και προσέγγισης με άλλες ΚΟΙΝΣΕΠ της ΑΜΘ  

Να φέρουν την κοινωνική οικονομία στο προσκήνιο, ώστε να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα για τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ, θέλουν τα μέλη του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ΑΜΘ, τα οποία πραγματοποίησαν τη γενική συνέλευσή του το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής.
 
Σε αυτή συζητήθηκαν οι νέες εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νέου νόμου 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», αλλά και τις προοπτικές της στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 
Κοινή παραδοχή των περισσότερων συμμετεχόντων ήταν πως η κοινωνική οικονομία βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της στάδιο, μιας και τόσο το κράτος όσο και οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητές που έχει.
 
Για αυτό και οι ίδιοι μέσα από το Δίκτυο έχουν την πεποίθηση πως η δικτύωση μεταξύ μικρών επιχειρήσεων μπορεί να ενισχύσει θετικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τους, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η αυτόνομη δραστηριότητα τους.
 
Μέσα από αυτή την επαφή, επιδιώκουν να έχουν οφέλη μέσα από ένα σύστημα συνεχούς πληροφόρησης και ανταλλαγής γνώσης, δημιουργώντας μάλιστα και μια ομάδα δράσης που θα έρθει σε επαφή με τις 32 ΚΟΙΝΣΕΠ της ΑΜΘ που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο αλλά δεν ανήκουν στο δίκτυο, ενώ επιθυμούν να αναπτύξουν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς επίσης και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που συνδράμουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων.
 
 

Επεκτείνεται το Δίκτυο 

Το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήδη ξεκίνησε να επεκτείνεται, με την προσθήκη δύο νέων μελών.
 
Το δίκτυο συστάθηκε και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2015, με ιδρυτικά μέλη του Δικτύου να αποτελούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ: Γαληνός (Καβάλα), Επάρκεια (Παλιά Μορσίνη Ξάνθης), ΘΡΑ.ΚΙ. (Κομοτηνή), Συλλογή (Τοξότες Ξάνθης), Συνεργώ Κοινωνικά (Ξάνθη), Σπάρτακος (Κόσμιο Κομοτηνής), Τ.Ε.Α.Π.Π. (Κρηνίδες Καβάλας) και Αμάλθεια (Μέση Κομοτηνής), ενώ πρόσφατα προστέθηκαν οι ΚΟΙΝΣΕΠ Δασικό Χωριό Παγγαίου (Καβάλα) και Γενισέας (Ξάνθη).
 
Σκοπός του δικτύου είναι η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η διάχυση της πληροφορίας και των καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και η συνεργασία των μελών του για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 
Στον τομέα της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του Δικτύου, η πείρα του ενός μέλους είναι πολύτιμη για τα υπόλοιπα μέλη, με μεταφορά, για παράδειγμα, τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή προϊόντων και πρακτικών μεταξύ ΚΟΙΝΣΕΠ που ασχολούνται στον ίδιο τομέα παραγωγής, κάτι ιδιαίτερα συχνό στις ΚΟΙΝΣΕΠ παραγωγικού σκοπού που ασχολούνται με την παραγωγή βιολογικών – οργανικών προϊόντων και μεταξύ των ΚΟΙΝΣΕΠ που παράγουν εξαρτήματα για την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
 
Από την άλλη πλευρά, οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία τους όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύου διανομής και μάρκετινγκ καθώς επίσης και την υλοποίηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων.
 
Επίσης, σημαντική είναι και η εμπειρία που μεταφέρεται μεταξύ όλων των μελών του Δικτύου αναφορικά με την αντιμετώπιση εμποδίων κατά τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας τους, με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως το θεσμικό πλαίσιο, τις απαραίτητες διοικητικές εργασίες και τα λογιστικά-φορολογικά-ασφαλιστικά ζητήματα για τη λειτουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ.
 
Μάλιστα ειδικά όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, αναμένεται σύντομα η μεταφορά εμπειρίας από εν δυνάμει νέο μέλος για την έκδοση της πρώτης θετικής απόφασης του Άρθρου 152 του Ν. 3463/06, βάσει του οποίου επιτρέπεται η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων σε ΚΟΙΝΣΕΠ για την εξυπηρέτηση κοινωνικών και κοινωφελών σκοπών. 

Λουΐζα Σαλτσίδου, πρόεδρος Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΘ
«Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επιχειρήσεις αλλά προέχει η επίτευξη του κοινωνικού σκοπού που έχει θέσει η κάθε μία» 

Η δικτύωση των ΚΟΙΝΣΕΠ δεν είναι αυτονόητη, σημείωσε η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Λοΐζα Σαλτσίδου, μιας και στη χώρα μας έχουν συσταθεί και λειτουργούν μόλις τρία Δίκτυα, αυτό της ΑΜΘ, της Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσφατα ξεκίνησε τη δράση του το Δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας.
 
Την ίδια ώρα στην Περιφέρεια μας έχουν εγγραφεί στο μητρώο του υπουργείου 42 ΚΟΙΝΣΕΠ, πολλές από τις οποίες όμως δυσκολεύονται να βρουν το βηματισμό τους, για αυτό και το Δίκτυο συνέστησε μια ειδική ομάδα ώστε να έχει επαφές με αυτές και να καταγράψουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις ιδέες τους, βοηθώντας όσες είναι ανενεργές να δραστηριοποιηθούν.
 
Από το Δεκέμβριο του 2015, που ξεκίνησαν, είχαν σαν βασικό στόχο την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ΚΟΙΝΣΕΠ, διαχέοντας την πληροφορία και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές σε όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν ανήκουν στο Δίκτυο ή όχι, αλλά και να ανοιχτούν στις τοπικές κοινωνίες.
 
Άλλωστε ο κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι και τι κάνουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ, για αυτό και στην Γενική Συνέλευση του Σαββάτου έθεσαν ως στόχο να ξεκινήσουν  ενημερωτικές δράσεις με τοπικούς φορείς αλλά και απευθείας στους πολίτες.
 
Άλλωστε μέσα από το νέο νόμο 4430/2016 υπάρχουν αλλαγές που βοηθούν τις ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ συστήνεται και το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, που θα δίνει τη δυνατότητα να παρέχονται μικροεγγυήσεις και δάνεια, χαμηλού οικονομικού ρίσκου, σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλαγές που ελπίζουν πως θα ενισχύσουν την υφιστάμενη τάση να στραφεί ο κόσμος σε εναλλακτικές μορφές κοινωνικής δραστηριότητας.
 
«Οι ΚΟΙΝΣΕΠ θεωρούμε πως είναι μια καλή δυνατότητα που τους δίνεται, μιας και είναι επιχειρήσεις αλλά προέχει η επίτευξη του κοινωνικού σκοπού που έχει θέσει η κάθε μία» σημείωσε εν κατακλείδι η κ. Σαλτσίδου.

Αντώνης Κουτσούμπας, πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ Επάρκεια «Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτή την περίοδο» 

Την άποψη πως οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που όλες οι επιχειρήσεις πλήττονται από την κρίση, εξέφρασε ο κ. Αντώνης Κουτσούμπας, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Επάρκεια και Αντιπρόεδρος του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΘ, που δραστηριοποιείται εδώ και αρκετό διάστημα στην περιοχή της Ξάνθης.
 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ Επάρκεια από το 2013, ασχολείται κατά κύριο λόγο με την καλλιέργεια σιτηρών, ξεκινώντας πριν από 4 χρόνια με την καλλιέργεια του δίκοκκου σιταριού, το οποίο επεξεργάζεται σε δικό της πετρόμυλο, με όλη τη γραμμή ζυμαρικών από το χωράφι ως το ράφι.
 
Παράλληλα κατασκευάζουν και μηχανήματα για την επεξεργασία του σιταριού, ενώ επεκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες, με εργαστήριο Κεραμικής, Πολιτιστικά δρώμενα και μια ευρύτερη γκάμα δράσεων.
 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ επιτρέπει στα μέλη της να υφίστανται ως επιχείρηση όπως όλες οι άλλες, όμως δεν έχει εισφορές ασφαλιστικές όπως οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελεύθερων Επαγγελματιών, κάτι που της επιτρέπει να επενδύσει αυτά τα ποσά στην λειτουργία της.
 
«Σου επιτρέπει άμεσα να υλοποιείς ιδέες, σκέψεις, οράματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην επιχείρηση, αλλά και στην κοινωνία» σημείωσε, τονίζοντας πως ένας από τους λόγους που έστησαν την ΚΟΙΝΣΕΠ ήταν να δημιουργήσουν δίκτυα με ανθρώπους που σκέφτονται και οραματίζονται παρόμοια, ώστε να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.
 
«Η περίοδος είναι πολύ δύσκολη, και επομένως χρειάζεται η βοήθεια του ενός προς τον άλλο» σημείωσε, τονίζοντας πως σε αυτή την προσπάθεια το Δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο, ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή ιδεών.
 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ τους, ως μια από τις παλαιότερες, έχει αρκετές φορές τείνει χείρα βοηθείας προς τις πιο καινούριες που ιδρύονται, όμως συνεχίζουν να παίρνουν και ιδέες από την εμπειρία των άλλων, αν και, όπως πρόσθεσε σκωπτικά στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα γιατί κάτι που συμβαίνει στην Ξάνθη μπορεί να μην ισχύει στην Κομοτηνή ή ακόμα και σε ένα Υπουργείο να ισχύει κάτι, και σε επόμενο να ισχύει κάτι άλλο. «Θέλει ευλυγισία. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ σου δίνουν αυτή την ευελιξία, και είναι πολύ σημαντικές από αυτή την άποψη» κατέληξε. 

Στέφανος Μήτρικας,  ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΑΛΗΝΟΣ «Το κομμάτι της Κοινωνικής οικονομίας είναι σε βρεφικό στάδιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή» 

Το κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας είναι σε βρεφικό στάδιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο κ. Στέφανος Μήτρικας, γραμματέας του Δικτύου που εκπροσωπεί την ΚΟΙΝΣΕΠ Γαληνός, μια από τις παλαιότερες ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα.
 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ Γαληνός έχει έδρα την Καβάλα, και ασχολείται με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ευπαθώς ομάδων σχετικά με την πρόνοια.
 
Τα μέλη της είναι γιατροί, φαρμακοποιοί και διοικητικό προσωπικό, καθώς και νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί, προσπαθώντας να παράξουν έργο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
 
Ο κ. Μήτρικας σημείωσε πως οι ΚΟΙΝΣΕΠ γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχει η κοινωνική οικονομία, για αυτό και το Δίκτυο επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους στο τι είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις και πως αυτές μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε τομέα.
 
Παράλληλα ασχολούνται ενεργά με τη δικτύωση με άλλα Δίκτυα στη χώρα, που και αυτά όμως, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι πολλά. «Όλοι εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή προκειμένου να αναπτύξουμε το κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας» τόνισε, επισημαίνοντας όμως πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος δεν αναπτύσσεται όπως μια επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα, βάζοντας ένα κεφάλαιο και αρχίζοντας να δουλεύουμε σε ένα σκοπό.
 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ περιλαμβάνει το κομμάτι της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του εμπορίου, για αυτό και θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση και μια ιδιαίτερη διοίκηση, κάτι για το οποίο μέχρι τώρα δεν υπήρχε η παιδεία, η οποία τώρα αναπτύσσεται.
 
Παράλληλα έχουν να αποτινάξουν το παράδειγμα των αγροτικών συνεταιρισμών, το οποίο στη χώρα μας απέτυχε παταγωδώς, για αυτό και η φιλοσοφία του δικτύου είναι να αλλάξει τη νοοτροπία όλων των πολιτών. «Να φύγει ο κόσμος από αυτή την φιλοσοφία, από το ότι ο συνεταιρισμός σημαίνει ότι κάποιοι τα τρώνε και άλλοι ακολουθούν και είναι ριγμένοι, και ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία» ανέφερε, για αυτό και χρειάζεται να ξεκινήσουν από τη βάση, να εντοπίσει ο καθένας τα θέλει να κάνει ως ΚΟΙΝΣΕΠ και στη συνέχεια να περάσει στο Δίκτυο ως πολιτική για το μέλλον.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.