Συνεργατη ειδικοτητας Γενικου Ιατρου αναζητα ο ΟΚΑΝΑ στην Κομοτηνη

Από σήμερα οι αιτήσεις

81 συνεργάτες ανά την Ελλάδα αναζητά ο ΟΚΑΝΑ για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του. 

Συγκεκριμένα ο ΟΚΑΝΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος.

Η σχετική προκήρυξη περιλαμβάνει 1 θέση στην Κομοτηνή της ειδικότητας ΠΕ Γενικός Ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση μόνο με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα.

  • Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και η ημερομηνία)
  • Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
  • Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 01η/12/2021 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 15η /12/2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 01η/12/2021 ή που θα υποβληθούν μετά την 15η /12/2021, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A7%CE%A94690%CE%A9%CE%A1-%CE%A9%CE%A84?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.