Στην Παραλια Αρωγης η υψηλοτερη αντικειμενικη αξια στη Ροδοπη

Τον νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών στη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών - Ολόκληρη τη λίστα της Ροδόπης

Χωρίς πολλές προσθήκες στην υφιστάμενη λίστα των αντικειμενικών αξιών στη Ροδόπη, αλλά με αυξομειώσεις ανάλογα με την περιοχή είναι η νέα λίστα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τις αλλαγές, το Υπουργείο οικονομικών τόνισε πως το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει το ίδιο, αν και είναι άγνωστο πως θα επηρεάσει αυτό τις περιοχές με τη μεγαλύτερη άυξηση.

Σε αυτές βλέπουμε πως η ακριβότερη περιοχή της Ροδόπης είναι η παραλία Αρωγής, με αντικειμενική αξία που φτάνει τα 1.150, ενώ πάνω ή στα 1000 ευρώ είναι ο οικισμός Αρωγής, δύο περιοχές της Κομοτηνής στο κέντρο (Α στα 1100 και Β στα 1000) και η παραλία της Αλκυώνας με αντικειμενική στα 1050.

Την χαμηλότερη αντικειμενική αξία έχει ο Οικισμός Νέας Σάντας, με 300 ευρώ, ενώ λίγοι οικισμοί, από τους Δήμους Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών, βρίσκονται στα 350.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή μας προστέθηκαν μόνο δύο νέες ζώνες η Κομοτηνή ΙΒ που θεωρείται επέκταση, και οι Φοιτητικές εστίας ΔΠΘ που αποτελούν νέα ζώνη, που μάλιστα έχουν και την υψηλότερη αντικειμενική τιμή στο Δήμο Ιάσμου, με 700

Αναλυτικά οι τιμές ζώνης για τη Ροδόπη

ΔΗΜΟΣΟΙΚΙΣΜΟΣΖΩΝΗΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝA600
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΑΡΜΕΝΗΣA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΕΙΛΙΝΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΗΠΙΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΙΝΥΡΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΛΥΚΕΙΟΥA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΜΥΣΤΑΚΑA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΝΕΔΑΣA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΝΙΚΗΤΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΠΛΑΓΙΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΣΤΡΟΦΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΝΩ ΚΑΜΠΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΒΟΥΡΛΩΝA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΑΛΥΒΙΩΝA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΡΑΣΙΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΤΣΟΥΚΚΑΣA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΧΑΜΗΛΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΧΑΡΑΔΡΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΧΛΟΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΒΥΡΣΙΝΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΡΑΝΙΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΑΡΔΑΜΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΟΒΑΛΟΥA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΥΜΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΜΥΡΤΙΣΚΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΣΜΙΓΑΔΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΓΡΑΣA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΑΤΟΥA600
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΔΕΙΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΒΡΑΓΙΑΣA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΟΚΟΥA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΡΟΣΙΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΔΡΥΜΗΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΕΣΟΧΗΣA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΛΑΜΠΡΟΥA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΝΕΥΡΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΜΗΡΙΚΟΥA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΠΑΣΣΟΥA550
ΑΡΡΙΑΝΩΝΠΑΤΕΡΜΩΝA500
ΑΡΡΙΑΝΩΝΡΑΓΑΔΑΣA400
ΑΡΡΙΑΝΩΝΣΚΙΑΔΑΣA450
ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣA600
ΙΑΣΜΟΥΑΜΑΞΑΔΩΝA600
ΙΑΣΜΟΥΑΝΩ ΑΜΑΞΑΔΩΝA600
ΙΑΣΜΟΥΚΑΤΣΙΚΑΣA450
ΙΑΣΜΟΥΜΟΝΑΧΩΝA450
ΙΑΣΜΟΥΑΜΒΡΟΣΙΑΣA600
ΙΑΣΜΟΥΜΙΚΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥA550
ΙΑΣΜΟΥΠΑΛΛΑΔΙΟΥA600
ΙΑΣΜΟΥΓΑΛΗΝΗΣA600
ΙΑΣΜΟΥΔΙΑΛΑΜΠΗΣA600
ΙΑΣΜΟΥΙΑΣΜΟΥA650
ΙΑΣΜΟΥΙΑΣΜΟΥB650
ΙΑΣΜΟΥΙΑΣΜΟΥΓ650
ΙΑΣΜΟΥΙΠΠΙΚΟΥA450
ΙΑΣΜΟΥΚΟΠΤΕΡΟΥA600
ΙΑΣΜΟΥΜΕΛΙΤΑΙΝΑΣA350
ΙΑΣΜΟΥΜΩΣΑΪΚΟΥA600
ΙΑΣΜΟΥΠΟΛΥΑΡΝΟΥA350
ΙΑΣΜΟΥΤΑΓΓΑΙΟΥA350
ΙΑΣΜΟΥΓΛΥΚΟΝ ΕΡΙΟΥA550
ΙΑΣΜΟΥΣΑΛΠΗΣA600
ΙΑΣΜΟΥΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣA550
ΙΑΣΜΟΥΑΣΩΜΑΤΩΝA550
ΙΑΣΜΟΥΔΥΜΗΣA550
ΙΑΣΜΟΥΘΑΜΝΩΝA550
ΙΑΣΜΟΥΡΙΖΩΜΑΤΟΣA550
ΙΑΣΜΟΥΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Δ.Π.Θ.A700
ΙΑΣΜΟΥΦΩΛΕΑΣA550
ΙΑΣΜΟΥΚΕΡΑΣΕΑΣA500
ΙΑΣΜΟΥΛΗΝΟΥA550
ΙΑΣΜΟΥΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥA600
ΙΑΣΜΟΥΜΙΣΧΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)A550
ΙΑΣΜΟΥΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣA450
ΙΑΣΜΟΥΠΟΛΥΑΝΘΟΥA600
ΙΑΣΜΟΥΤΡΙΚΟΡΦΟΥA450
ΙΑΣΜΟΥΣΩΣΤΗA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΙΓΕΙΡΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΣΣΟΥΝΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΡΩΓΗΣA1.000
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣA1.150
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΓΛΥΦΑΔΑΣA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΑΛΛΙΣΤΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΛΕΤΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΣΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣA950
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΟΡΠΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΑΝΑΡΙΟΥA900
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΑΝΑΡΙΟΥΒ850
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΑΝΑΡΙΟΥΓ800
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΑΝΑΡΙΟΥΔ800
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΓΡΑΤΙΝΗΣA650
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΘΡΥΛΟΡΙΟΥA700
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΡΟΔΙΤΗA750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΡΟΔΙΤΗB800
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΥΛΑΚΑA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΤΕΑΣA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΑΜΠΟΛΙΣA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΑΛΧΑΝΤΟΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΑΣA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΥΤΙΚΑA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΑΡΑΚΗΝΗΣA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΤΥΧΗΡΟΥA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΑΡΥΔΙΑΣA800
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΗΚΙΔΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ V (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΗΚΙΔΙΟΥ)A700
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΗΦΑΙΣΤΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ VI (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)A750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣA1.100
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒ1.000
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΓ900
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔ900
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΕ1750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΕ2750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΖ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΗ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΘ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΙΑ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣIB800
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤ750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΤΥΟΣΑΔ.Β’A750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΡΑΔΗΜΗΣA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΥΦΑΝΤΩΝA750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΟΣΜΙΟΥA750
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΝΥΜΦΑΙΑΣA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΝΔΡΟΣΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΥΜΒΟΛΩΝA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΙΔΗΡΑΔΩΝA450
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣΤΥΛΑΡΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑΤΟΥA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΔΡΙΑΝΗΣA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΑΛΑΜΟ ΚΑΣΤΡΟΥA550
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)A500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥA500
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥA600
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΓΟΥΡΙΩΝA600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΜΑΡΑΝΤΩΝA400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΒΑΚΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)A500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣA600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΙΣΑΛΟΥA400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΑΛΛΙΘΕΑΣA400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΑΜΦΟΡΟΥA400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΙΜΕΡΟΥA650
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΝΩ ΑΣΚΗΤΩΝA600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΣΚΗΤΩΝA600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΔ.)A950
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΒΕΝΝΑΣA500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΜΙΡΑΝΩΝA550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΑΛΜΩΝΗΣA550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΕΡΓΑΝΗΣA450
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣA450
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΞΥΛΑΓΑΝΗΣA500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΞΥΛΑΓΑΝΗΣB500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΕΛΑΓΙΑΣA500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΛΚΥΩΝΟΣA1.050
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝA550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕΑ900
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑΑ950
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΜΦΙΑΣΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΡΙΣΒΗΣΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΕΒΡΙΝΟΥΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΙΑΣΙΟΥΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΙΖΑΡΙΟΥΑ400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΡΩΒΥΛΗΣΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΩΒΥΛΗΣΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΕΤΡΩΤΩΝΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΕΤΟΛΟΦΟΥΑ400
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΛΟΦΑΡΙΟΥΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΝΕΑΣΣΑΝΤΑΣΑ300
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΑΡΣΑΚΕΙΟΥΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΒΕΛΚΙΟΥΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΒΙΟ.ΠΑ. ΣΑΠΩΝΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΚΑΣΣΙΤΕΡΩΝΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.)Α600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΠΡΩΤΑΤΟΥΑ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΑΠΩΝΑ650
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΑΠΩΝΒ600
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΑΠΩΝΓ550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΑΠΩΝΔ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΧΑΜΗΛΟΥΑ500
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΔΙΩΝΗΣA550
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣΤΡΥΜΗΣA500

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.