Προσληψη τριων ατομων στο Κεντρο Κοινοτητας του Δημου Κομοτηνης

Οι ειδικότητες που αναζητούνται

Στην πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προβεί το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής. Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κομοτηνής.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι: ένα άτομο ΠΕ Ψυχολόγων, ένα άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ένα άτομο ΠΕ Δασκάλων.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν:

α) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected])

β)είτε (κατ΄ εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, Γρ. Μαρασλή 1, Τ.Κ. 69 133, Κομοτηνή, υπόψη κ. Μ. Μερέτη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 23175)

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
 
Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 και στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει:

i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και

ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω των δικτυακών τόπων του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στην ιστοσελίδα του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (www.kemeak.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.