Προσληψη προσωπικου για 8 μηνες στο Τμημα Δοκιμων Αστυφυλακων Κομοτηνης

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι τις 4 Ιουλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 39 ατόμων.

Πρόκειται για τις εξής θέσεις ανά ειδικότητα:

ΔΕ Μαγείρων εννέα άτομα

ΔΕ Υδραυλικών ένα άτομο

ΔΕ Ηλεκτρολόγων ένα άτομο

ΥΕ Τραπεζοκόμων εννέα άτομα

ΥΕ Λαντζιέρων εννέα άτομα

ΤΕ Νοσηλευτών ένα άτομο

ΥΕ Καθαριστών/στριών εννέα άτομα

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών, με 8ωρη απασχόληση.

Γενικά προσόντα πρόληψης

1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί από όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

  Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία ,τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της υπ’αριθμ. 6481/6/59-μ΄ από 30-05-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022, η οποία μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 10-06-2021» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα βρίσκονται αναρτημένα στο κατάστημα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης), στο συνήθη χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής και στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr). Επιπλέον η Ανακοίνωση αναρτήθηκε και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με κωδικο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης Τ.Κ. 69100 -Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν του Αστυνόμου Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. 25310-57021, 57014 & 57008).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

Info

Η προκήρυξη αναλυτικά βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=111055&Itemid=2748&lang=

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.