Προσληψη Πολιτικου Μηχανικου απο τον δημο Αρριανων

Για διάστημα 8 μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου εξέδωσε ο Δήμος Αρριανών. Πρόκειται για την πρόσληψη ατόμου ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρριανών, Φιλλύρα, 693 00 ΣΑΠΕΣ απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Ιωάννας Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352806 & 2531352800)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  1. Στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρριανών (www.arriana.gr),
  2. στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -—Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,
  3. στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες —Εντυπα -Διαδικασίες    Διαγωνισμών Φορέων   Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.