Προσληψεις για 3+3 χρονια στο ΥΠΕΝ

Αιτήσεις μέχρι τις 17 Οκτωβρίου

Αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως  τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία  ακόμη έτη, στο Γραφείο Ελληνικού υπηρεσία του ΥΠ.ΕΝ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από το Σάββατο 8/10/2022  έως και Δευτέρα 17/10/2022 στην ακόλουθη διεύθυνση:  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της  αιτήσεως ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1ΥΠ.ΕΝ. στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr) μέσω της διαδρομής:  Κεντρική σελίδα –> Υπουργείο –> Προκηρύξεις Διαγωνισμών.

Info

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και του Παραρτήματος της Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων Εργασίας  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», καθώς  και των  Ειδικών  Παραρτημάτων: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης  «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΝ (www.ypen.gr)  και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.