Προσληψεις 800 ατομων στη Δικαστικη Αστυνομια

170 οι θέσεις του πολιτικού τομέα και 630 οι θέσεις του αστυνομικού τομέα

Πολιτικό- επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα επιλεγεί από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει το σώμα της δικαστικής αστυνομίας, πέρα από το ένστολο.

Οι προσλήψεις του ένστολου προσωπικού (αστυνομικός τομέας), λόγω της φύσης του ρόλου τους που περιλαμβάνει την κατοχή όπλου, θα προσλαμβάνονται μέσω συστήματος μοριοδότησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όλη διαδικασία επιλογής θα τελεί υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις εργασίας του ένστολου προσωπικού θα καλυφθούν και από υποψηφίους με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ακόμα και απολυτήριο λυκείου.

Όπως αποκαλύπτει το ΦΕΚ οι προσλήψεις στη δικαστική αστυνομία αυξάνονται σε 800 από 750 ενώ το αυξάνεται το όριο ηλικίας στο ένστολο προσωπικό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 19ο έτος.

Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 35ο έτος.

Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο».

Οι θέσεις

1. Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται 170 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ

2. Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται 630 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Οι 170 θέσεις του πολιτικού τομέα κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

  • 55 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με καθήκοντα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
  • 30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και 15 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων λογιστικής, οικονομίας, χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
  • 12 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών και 3 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
  • 12 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και 3 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και
  • 30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και 10 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

Info

Αναλυτικά το ΦΕΚ βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100152

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.